عصر نو
www.asre-nou.net

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

از جنبش نان تا جنبش آب، موج مبارزات توده ای در ایران!


Mon 2 07 2018

ایران کنونی نه تنها سرزمین عظیم ترین جنبش کارگری منطقه است بلکه شاهد یکی از وسیع ترین جنبش های زیست محیطی منطقه نیز میباشد. آنچه در روزهای اخیر در آبادان و خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان مشاهده می کنیم گواه بارز این مدعاست. مردم ایران تنها از استبداد سیاسی، فاشیسم اسلامی، فقر و بیکاری و فلاکت، نابرابریهای طبقاتی و جنسیتی و نژادی و ملی و مذهبی رنج نمی برند، بلکه مضاف بر همه این مصیبتها، از بحران آب و فجایع زیست محیطی نیز در عذابند.فجایعی که بیشتر از آنکه ناشی از تغییرات اقلیمی و طبیعی باشند، ناشی از بی عرضه گی، درماندگی، بی برنامه گی و یا برنامه ها و پروژه های ویرانگر رژیمی هستند که در تمام طول چهار دهه گذشته، یا با اقدامات خود و یا با انفعال خود، هیچ چاره ای برای مقابله با گسترش بحران آب در ایران و نابودی طبیعت انجام نداده است.

چگونه می شود در گرمای طاقت فرسای تابستان در خوزستان، چند میلیون انسان را از آب آشامیدنی سالم محروم کرد و در لوله های آب شهرها، مایعی شور با طعم فاضلاب را جاری ساخت؟ چگونه می شود در استانی که چند رود بزرگ کشور جریان دارد، مردم از یکی از ابتدایی ترین نیازهای زندگی بشری محروم باشند؟ اینرا اساسا فقط با درماندگی یک رژیم ضدمردمی میتوان توضیح داد و نه با پدیده های اقلیمی جهانی یا منطقه ای که البته به جای خود تاثیرات منفی خویش را بر فلات ایران بجای میگذارند.

این رژیم با سدسازیهای ممتد، بی مورد و بی حساب– به بهانه خودکفایی کشاورزی- در جهت منافع باندهای حاکم، عملا نه تنها محیط زیست ایران را به نابودی کشانده بلکه به موازات همین فاجعه، سبب نابودی کشاورزی و کوچ اجباری میلیونها روستانشین به شهرها شده و یا در اینده نزدیکی خواهد شد.

در خوزستان این سدسازیها نه تنها سبب خشکاندن برخی تالاب های حیاتی استان شده بلکه با کاهش ورودی آب رودخانه ها به خلیج فارس سبب ورود آب شور این خلیج به داخل رودخانه ها شده است. ضمن اینکه به اعتراف خود کارشناسان رژیم، احداث سد عظیم گتوند درمنطقه شوره زار سبب جذب املاح در آب شیرین رودخانه و بالا بردن غلظت نمک آن شده است و باعث خشک شدن یک میلیون نخل خرما شده و مناطق وسیعی از اراضی کشاورزی را به شوره زار تبدیل کرده است. بر فرض که کمبود آب قابل شرب در خوزستان صحت داشته باشد – که ندارد – چاره چیست؟ آیا کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که در اکثر آنها حتی یک رود کوچک نیز جاری نیست، مشکل خود را چگونه مدیریت کرده اند؟ آیا با احداث مراکزی که آب شور دریا را شیرین میکند نتوانسته اند تا حدود زیادی بر مشکل تامین آب آشامیدنی سالم برای مردمان خود فایق آیند؟ پس چگونه است که رژیم ایران حتی در حد رژیمهای مرتجع عربی نیز از خود لیاقتی برای کنترل بحران آب به خرج نمیدهد؟ و بدتر از آن پاسخ مردم تشنه جان به لب رسیده را با گلوله و گاز اشک آور و بگیر و ببند میدهد؟ بی دلیل نیست که هر اعتراض کوچک برای پیش پا افتاده ترین خواستهای انسانی در ایران، به فوریت به خیزشی با خواست سرنگونی رژیم دیکتاتوری تبدیل می شود.

در جریان خیزش اخیر مردم خوزستان، با توجه به سرداده شدن شعارهای عربی در کنار شعارهای فارسی، که ناشی از رنج مضاعف حدود دو میلیون زحمتکش عرب این استان از تبعیضات نژادی و قومی است، رژیم سرکوبگر سعی کرده با وصل کردن این اعتراضات به تحریکات دول مرتجع عرب، منکوب کردن خشن آنرا توجیه کند. اما همه میدانند که مشابه چنین اعتراضاتی در ارتباط با بحران آب در استانهای دیگر نظیر اصفهان نیز رخ داده است. جنبش دهقانی ماههای اخیر در روستاهای حاشیه زاینده رود گواه این امر است .

البته در این میان، رژیم سعی میکند با تشدید اختلاف میان ساکنان شهرها و استانهای همجوار از حل ریشه ای بحران آب در ایران فرار کند و انرژی مردم مبارز را به جای رژیم متوجه یکدیگر نماید. که نمونه هایی از این تفرقه افکنی ها را در استانهای اصفهان و یزد و کهکیلویه دیده ایم.

جنبش چپ ایران باید ضمن حمایت قاطع از اعتراضات اخیر مردم خوزستان، توجه ویژه ای به مطالبات و اهداف زیست محیطی داشته باشد. "جنبش آب و هوای سالم" در پیوند با "جنبش نان و آزادی" از مهمترین جنبشهای اجتماعی محسوب میگردد. آزادی و برابری بعد از سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نمیتواند در سرزمینی متحقق شود که فجایع زیست محیطی و در راس آن بحران آب و هوا در آن بیداد میکند. طبیعت سالم از ضروریات جامعه مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی است.
زنده باد انقلاب اجتماعی برای سرنگونی جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
۱۱ تیر ۱۳۹۷