عصر نو
www.asre-nou.net

هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

تسلیت به اصحاب قلم و آزادیخوهان ایران


Sat 30 06 2018

jebhe.jpg
با دریغ و تاسف بسیار درگذشت آقای دکتر علی اصغر حاج سید جوادی را به همه آزادیخواهان ایران و اصحاب قلم و خانواده ارجمند ایشان تسلیت می گوئیم.
او در تمام طول زندگی پر افتخارش برای آزادی و مردم سالای و در جهت حمایت از نهضت ملی ایران تلاش نمود و با استبداد و دیکتاتوری در هر زمان و در هر لباس مبارزه کرد. او در دو سال اول پس از پیروزی انقلاب با روزنامه پیام جبهه ملی همکاری داشت و در آن دوران مقالات ماندگار و هشدار دهنده ای را به ملت ایران عرضه کرد.
ما نام و یاد او را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

نهم تیر ماه ۱۳۹۷
تهران – هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
http://jebhemeliiran.org/?p=1416