عصر نو
www.asre-nou.net

ویدئوی سخنرانی استاد محمد حیدری ملایری در انجمن ایرانیان در فرانسه

«در باره بیگ بنگ، سرگذشت گیتی، یا ما از کجا آمده‌ایم»

فیلمبردار و تدوین کننده : فرهمند رکنی
Tue 7 11 2017


تا نیمه سده شانزدهم میلادی انسان می پنداشت،زمین مرکزگیتی است
وهمه ستارگان به گرد زمین می گردند.امروز می دانیم که زمین سیاره کوچکی است که به گرد ستاره ای بنام خورشیدمی گردد.خورشید خود یکی از صد ها میلیارد ستاره کهمکشان راه شیری است وراه شیری یکی ازمیلیارد کهکشان گیتی در حال گسترش است.خواهم گفت که این دانسته های نوین را چگونه بدست آوردیم. بیگ بنگ چیست؟ آیا گیتی آغازی دارد؟ ماده وانرژی تاریک چیستند ؟ چه یادگاری از بیگ بنگ در ما مانده است؟
.........وپاسخ به پرسش های دیگر