logo

«میزبان تابستانی»

در رادیو همبستگی

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۲ اوت ۲۰۱۸

مهرداد درویش پور

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
به بیگانگی ام با ویرانگری و کینه ورزی و تاکیدم بر مدارا جویی و درهم آمیختن چالش و سازش در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی. به رضایت خاطرم از گره زدن اندیشه روشنفکری، پژوهش های آکادمیک و فعالیت های سیاسی که انتخاب برتر من بوده است. به دشواری سیاست ورزی و فعالیت روشنفکری در ایران که تونل زدن در کوه غیر ممکن ها است، اما با این وجود برآنم تا پایان زندگی به آن نیز ادامه دهم.
توضیح: در تاریخ ۷ جولای "میزبان تابستانی" رادیو همبستگی دراستکهلم بودم. دراین برنامه که درآن بیشتر درباره زندگی و تجربیات شخصی سخن گفته می شود، از جمله به مسائل زیر پرداختم::
به نقش بی بدیل زنده یاد مادرم، همسرم و دیگر زنان قدرتمند در زندگی ام که در رویکرد به باورهای فمینیستی و برجسته شدن "زنانگی" وجودم نقش مهمی داشتند. به دلبستگی ام به سیاست انتقادی که به دلیل نگاهم به سیاست همچون یک آرمان و نه یک حرفه حتی امروز نیز مانع از مشارکتم در احزاب سیاسی سوئد در بالاترین رده های آن شده است. به سیر تحول فکری ام از مارکسیسم کلاسیک تا فمینیسم ضد نژادپرست و اندیشه اینترسکشونالیتی که شالوده نظری تمام نوشته های دهه های اخیر من است. به برخی خاطرات سیاسی و از جمله شخصیت های سیاسی و فرهنگی کم نظیری که در طول زندگی ملاقات کرده ام. به چرایی و چگونگی درهم آمیختن فعالیت در جامعه ایرانی با پژوهشهای آکادمیک در جامعه سوئد.

به بیگانگی ام با ویرانگری و کینه ورزی و تاکیدم بر مدارا جویی و درهم آمیختن چالش و سازش در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی. به رضایت خاطرم از گره زدن اندیشه روشنفکری، پژوهش های آکادمیک و فعالیت های سیاسی که انتخاب برتر من بوده است. به دشواری سیاست ورزی و فعالیت روشنفکری در ایران که تونل زدن در کوه غیر ممکن ها است، اما با این وجود برآنم تا پایان زندگی به آن نیز ادامه دهم. این برنامه را از طریق لینک زیر می توان شنید.
http://www.radiohambastegi.se/نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد