logo

٨ مارس، روز جهانی زن علیه هرگونه تبعیض و نابرابری جنسیتی، گرامی باد!

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۶ مارس ۲۰۱۸

زنان مبارز، انسان های آزاده و برابری طلب!

از آغاز شکل گیری رژیم به غایت ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی، زنان در زمره نخستین گروه های اجتماعی بودند که با قانونی کردن حجاب اجباری، با قوانین زن ستیز، با اخراج و ممنوعیت کار و تحصیل در برخی از رشته ها از بسیاری از حقوق انسانی خویش محروم شدند. در اسفند ٥٧ زنان با تظاهرات خود علیه سیاست های ارتجاعی حکومت اسلامی در سلب حق آزادی پوشش بپاخاستند که علیرغم تهاجم گروه های حزب اللهی و ارازل و اوباش شش روز ادامه یافت و حکومتیان جدید مجبور به تکذیب و پس گرفتن گفته هایشان شدند.

در طول حیات ننگین این حکومت صدها زن درمبارزه برای آزادی و علیه نابرابری و تبعیض های جنسیتی اعدام و به قتل رسیدند. هزاران زن دگراندیش مورد شکنجه وآزار و تعرض وحشیانه و غیرانسانی قرارگرفتند. اما اعدام ، زندان و شکنجه وسایر اقدامات سرکوبگرانه و فوق ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی قادر نشد که عزم و اراده راسخ زنان را در تلاش و مبارزه برای تحقق مطالبات برابری طلبانه خود در هم شکند. زنان همچنان به اشکال مختلف برای بدست آوردن حقوق خویش علیه قوانین ارتجاعی و زن ستیز چون حجاب اجباری، سنگسار، تعدد زوجات، دیه، سن تکلیف، حق طلاق، قانون حضانت ، حق ارث، وتفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی همچون مدارس و دانشگاه ها و نیز عدم رعایت حق اشتغال و... مبارزه میکنند.

در بهمن ماه امسال پیش از اعتراض های وسیع مردم در بیش از ٦٠ شهر ایران علیه تبعیض، فساد و گرانی، مبارزه زنان علیه حجاب اجباری بعد جدیدی بخود گرفت، حرکت نمادین زنی که در خیابان انقلاب بر روی یک صندوق پست کنارخیابان رفت و روسری سفیدش را به شاخه درختی اویزان کرد توسط زنان دیگر بازتکثیر شد. در عرض چند روز تعداد این زنان در شهر های تهران ، مشهد، سنندج، مریوان و بوکان به ١٤ نفررسید که حجابشان را بر چوب کرده و در مقابل چشم نیروهای سرکوب رژیم، شجاعانه به حجاب اجباری اعتراض کردند. برخی از این زنان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرارگرفتند اما حرکت دختران خیابان انقلاب متوقف نشد. نام ویدا موحدها، مریم شریعتمداری ها، اعظم جنگرودی ها، فاطمه (شاپرک) شجری زاده ها و نرگس حسینی ها به عنوان سمبل های تازه ای از مبارزه زنان در قلب مردم ایران جاگرفته است.

امروز دیگر مردم ایران به تجربه دریافته اند و در اعتراضات دی ماه امسال بکرات اعلام نمودند که نفی موجودیت کلیت حکومت مذهبی پیش شرط دست یابی به مطالبات عادلانه آنان است . در این حکومت ، با هر جناح و دسته ای که باشد، محال است که زنان بتوانند به رهائی و برابری دست یابند. این دستاورد مبارزات زنان ایران از انقلاب مشروطه و نیز تجربه ٣٩ ساله مبارزه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است.
امسال به مناسبت ٨ مارس زنان در اعتراض به تبعیض جنسیتی وعلیه حجاب اجباری فراخوان به تجمع داده اند.

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
Kupg_iran@yahoo.de
٦.3.201٨


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد