logo

گزارشی از تجمع کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران در سیدنی

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۸ ژانويه ۲۰۱۸

جمعی از ایرانیان مبارز و معترض به سیاستهای سرکوبگرانه اخیر رژیم جمهوری اسلامی در پاسخ به دومین فراخوان کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران در سیدنی ، در روز چهاردهم ژانویه در مرکز این شهر حضور یافتند.
دراین اکسیون که متشکل از فعالین سیاسی ومردم آزادیخواه استرالیایی ، ایرانی و عراقی بود ابتدا مارک گو دکمپ به نمایندگی از حزب ائتلافی پناهندگان و حزب سبز استرالیا ؛ و به عنوان هماهنگ کننده و پشتیبان اکسیون ضمن پیام خوشامد به حضار و به رسمیت شناختن ساکنان بومی استرالیا به عنوان مالکان اصلی این سرزمین ؛ سخنانی در حمایت و همبستگی با خیزش اخیر طبقات فرودست در ایران ایراد کرد.

مارک در سخنرانی کوتاهش ضمن برشمردن ریشه های اعتراضات اخیر از جمله بیکاری ، افزایش قیمتها و فساد گسترده دولتی ونیز اشاره به مرگ مشکوک سینا قنبری از بازداشت شده گان خیزش اخیر در زندان جمهوری اسلامی و نیز مرگ مشکوک دو جوان دیگر در زندان اوین و اعلام همبستگی با خانواده کشته شده گان و بازداشت شده گان ؛ بر ادامه حمایتش از خیزش اخیر مردم ایران تا تحقق کامل خواسته های برحق شان تاکید کرد..

پس ازاو میترا محمودی از اعضای کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران در سیدنی با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت بازداشت شده گان اعتراضات اخیر خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد.وی ضمن اشاره به سابقه سیاه جمهوری اسلامی در امر سرکوب، شکنجه و کشتار مخالفین و معترضین در طی 4 دهه اخیر ؛ از تمامی ایرانیان ازاده خواست که در امر مبارزه با ادامه روند بازداشت و کشتار معترضین و پیشبرد خواست ازادی دستگیر شده گان ، متحد و یکپارچه در برابر تمام سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی ایستاده و در ادامه روند در خواست محاکمه شاهرودی در داداگاهاهای آلمان بر خواست محاکمه سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت پافشاری کنند.همچنین از تمام سازمانها و مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا خواست که در مقابل بربریت رژیم جمهوری اسلامی در مقابله با معترضین ساکت ننشسته و از حقوق شهروندی مردم ایران دفاع کنند.

وی با قرائت بیانیه کمیته ضمن اعلام همبستگی با مبارزات اخیر مردم با خواست اصلی سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی و عدالت طلبی و پیگیری مطالبات عدالت خواهانه و سکولار ؛ هر گونه دخالت کشورهای خارجی که درروند مبارزات مردم برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی را مردود دانسته وحق تعیین سرنوشت را حقی صرفا از ان مردم ایران و نیروهای دمکراتیک مدافع آن دانست.سخنان ایشان به عنوان نماینده کمیته بطور همزمان توسط یکی از دوستان به زبان انگلیسی نیز ترجمه و ارائه شد.

آندریو کیسی ازاتحادیه های کارگری استرالیا از دیگر سخنرانان این اکسیون ضمن اشاره به حمایت و پشتیبانیهای انجام شده از کارگران مبارز ایرانی توسط این اتحادیه از جمله حمایت از کارگران اتوبوسرانی ،رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری طی سالهای گذشته به حمایت اخیر این اتحادیه از اسماعیل عبدی که به دلیل مطالبه حقوق صنفی معلمان زندانی و به تازگی ازاد شده است اشاره کرد.
آندریو همچنین گفت که رژیم جمهوری اسلامی از اتحادیه های کارگری هراس دارد و مبارزات کارگران نه تنها درایران که در تمام جهان نیازمند همبستگی و حمایت سراسری است.او از حضار خواست که اخبار مبارزات کارگری را از طریق سایت لیبرسترد دنبال کنند.

در بخش بعدی پناهنده ایرانی که بعد از اعتراضات موسوم به جنبش سبز به استرالیا گریخته است در سخنانش اعلام کرد که دیگر چشم امیدی به رفورم و اصلاحات ندارد و تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی به ایران باز نخواهد گشت.از دیدگاه وی تمام نیروهای سیاسی بایستی در امر سرنگونی رژیم با اتحاد عمل وارد میدان شوند و در فضای دمکراتیک پسا سرنگونی مردم بتوانند از طریق انتخابات آزاد احزاب و شکل حکومت آینده را تعیین کنند.

دیوید شولبریج از دیگر سخنرانان در این آکسیون و به نمایندگی از حزب سبز استرالیا و ائتلاف برای پناهندگان ضمن اعلام همبستگی با حرکت مردم ایران برای دستیابی به دمکراسی ، رژیم ایران را رژیمی توتالیتر و بی اعتنا به حق شهروندان برای اعتراضات حق طلبانه دانست و نقض گسترده حقوق شهروندی توسط دولتمردان حکومت اسلامی را مایه شرمساری بین المللی توصیف کرد.
دیوید با اشاره به سرکوب جنبش سبز در سال 2009 خاطر نشان کرد که روند کشتار و سرکوب مخالفان همچنان ادامه دارد و خواهان دخالت جهانی برای بازداری جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار معترضین شد. او به درستی به عوامفریبی امثال ترامپ و نتانیاهو در شعار دفاع از مردم ایران پرداخت و اعمال و سیاستهای آنان را در پذیرش و نحوه رفتار با پناهندگانی که از جهنم جمهوری اسلامی گریخته و به کشورهای غربی پناه آورده اند را دلیلی بر سیاستهای دوگانه و شعارهای تو خالی آنان دانست.به اعتقاد دیوید ، دمکراسی بیش و پیش از شعار دادن باید در سیاستهای عملی و روزانه نشان داده شود.

پس از خاتمه سخنرانیها جمعیت حاضر با حمل تصاویر جان باخته گان اعتراضات اخیر ؛ پرچم و پلاکاردهایی با مضمون :
آزادی تمام زندانیان سیاسی
اعدام و کشتار را متوقف کنید
اتحاد اتحاد عامل هر پیروزی
مردم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی ایستاده اند
مرگ بر جمهوری اسلامی
دیکتاتور حیا کن ...مملکت رو رها کن
نان، مسکن ،ازادی
به طرف هاید پارک راهپیمایی کرده و مراسم با سرود خوانی دسته جمعی و در همراهی با صدای دلنشین خواننده کرد فرهاد فیض و گیتارنوازی این هنرمند پایان یافت.
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد