logo

اعلامیه مشترک

از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم

حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) وهسته اقلیت

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۱ ژانويه ۲۰۱۸

ما از عموم کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش دعوت می‌کنیم با روی‌آوری به اعتراض و اعتصاب، جبهه‌ی اعتراض علیه نظم موجود را تقویت کنند و این اعتراضات را به مرحله‌ی عالی‌تری ارتقا دهند.
ما مداخله‌گری قدرت‌های امپریالیستی به کمک نیروهای اپوزیسیون بورژوایی جهت به انحراف کشاندن این خیزش سراسری را مانعی بر سر راه پیشروی و پیروزی این جنبش می‌دانیم و بر این باوریم که تنها با تکیه بر آگاهی و سازمان‌یابی جنبش کارگری و جنبش به پا خاسته مردم رنج‌دیده ایران می توان این موانع را برطرف کرد.
ما هم‌چنین سرکوب و کشتار و بازداشت اعتراض‌کنندگان را شدیداً محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان و تمام زندانیان سیاسی هستیم.
بیش از ۱۰ روز است خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور، صحنه‌ی اعتراضات پرشور جوانان، زنان و عموم توده‌‌های زحمتکشی‌ست، که به پا خاسته‌اند تا به وضعیت فلاکت‌باری که رژیم جمهوری اسلامی به بار آورده، پایان بخشند.

مردم زحمتکش و آزادی‌خواه ایران با خیزش‌های دلاورانه و تداوم اعتراضات خیابانی خود نشان داده‌اند که از فقر و ستم و بیکاری به ستوه آمده‌اند، عیه تبعیض و گرانی و نابرابری به اعتراض برخاسته و برای تأمین رفاه و آزادی و برابری، چنگ در چنگ نظام حاکم و سران مستبد آن افکنده‌اند.

رژیم ارتجاعی و ددمنش حاکم بر این خیال است که با توسل به قوه‌ی قهر و سرکوب خونین معترضان قادر است توده‌های مردم را مرعوب سازد. نیروهای سرکوب رژیم تاکنون بیش از ۲۰ نفر را به قتل رسانده و نزدیک به ۲۰۰۰ تن را بازداشت و روانه زندان ساخته‌اند. اما تداوم اعتراضات و خیزش‌های خیابانی و شعارهای کوبنده مردم زحمتکش، یک‌بار دیگر نشان می‌دهند که با حربه سرکوب نمی‌توان توده‌های مردم ناراضی را از صحنه اعتراض و مبارزه حذف کرد. مادام که مردم ایران از چنگال ظلم و ستم و بیداد رها نشده و به آزادی و رفاه دست نیافته‌اند، مبارزه ادامه و تعمیق بیش‌تری خواهد یافت. ادامه‌ی جنبش اعتراضی جوانان، بیکاران، زحمتکشان و تهیدستان جامعه، در پیوند با جنبش اعتصابی کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان تعمیق بیش‌تری خواهد یافت و مسیر براندازی قطعی تمام نظم موجود را هموارتر خواهد ساخت.

مردم مبارز و آزادی‌خواه ایران

ما امضاکنندگان این بیانیه از خیزش انقلابی شما علیه رژیم ارتجاعی حاکم و از تمام مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی شما قویاً حمایت می‌کنیم و امر خود را کمک به تداوم این خیزش سراسری می‌دانیم.

ما بر این باوریم که خواست‌های جوانان، بیکاران، زحمتکشان و تهیدستان و زنان ستمکش ایران که با شعار "کار، نان و آزادی" به رویارویی با رژیم سرمایه‌داران و انگل‌های مفت‌خور برخاسته‌اند، جدا از خواست‌های کارگران، معلمان و پرستاران نیست.

ما از عموم کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش دعوت می‌کنیم با روی‌آوری به اعتراض و اعتصاب، جبهه‌ی اعتراض علیه نظم موجود را تقویت کنند و این اعتراضات را به مرحله‌ی عالی‌تری ارتقا دهند.

ما مداخله‌گری قدرت‌های امپریالیستی به کمک نیروهای اپوزیسیون بورژوایی جهت به انحراف کشاندن این خیزش سراسری را مانعی بر سر راه پیشروی و پیروزی این جنبش می‌دانیم و بر این باوریم که تنها با تکیه بر آگاهی و سازمان‌یابی جنبش کارگری و جنبش به پا خاسته مردم رنج‌دیده ایران می توان این موانع را برطرف کرد.

ما هم‌چنین سرکوب و کشتار و بازداشت اعتراض‌کنندگان را شدیداً محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان و تمام زندانیان سیاسی هستیم.

گرامی باد یاد جانباختگان خیزش سراسری مردم ایران
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی –زنده باد سوسیالیسم

۲۰ دی ۱۳۹۶ - برابر با 10 ژانویه 2018

امضاها به ترتیب حروف الفبا:

- حزب کمونیست ایران
- سازمان راه کارگر
- سازمان فداییان (اقلیت)
- هسته اقلیت


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد