logo

گزارش و فیلم تظاهرات احزاب و سازمان های سیاسی
ایرانی در نروژ در حمایت از مبارزات مردم ایران

چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۰ ژانويه ۲۰۱۸روز شنبه ۶ ژانویه تجمعی در مقابل ساختمان وزارت امورخارجە نروژ در شهر اسلو برگزارشد. در این تجمع تظاهرکنندگان، شعارهایی به زبان های نروژی، فارسی و کردی سر دادند و بعد بسمت سفارت جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند. مقابل سفارت قعطنامە این تظاهرات بە زبان های نروژی، فارسی و کردی خوانده شد، در قعطنامه این تظاهرات بطور جدی نسبت بە سرکوب های جمهوری اسلامی هشدار داده شد و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند و همچنین در دفاع و حمایت از اعتراضات مردم ایران وعلیه جمهوری اسلامی و همه جناح ها آن اعم از اصلاح طلب و اصولگر، خامنەای و روحانی شعار سردادە شد.

این تظاهرات که بیش از ۵۰۰ نفردرآن شرکت داشتند بە دعوت احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی سازماندهی شده بود.

شعارهای محوری این تظاهرات، دفاع از خواسته های مردم، آزادی زندانیان سیاسی ، دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و نفی کل نظام جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته بود. حضور پر شور مبارزان کرد در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود.

تظاهرات از سوی احزاب و سازمانهای زیر سازماندهی شد:

حزب دمکرات کردستان
حزب كومله‌ كردستان ایران
سازمان خبات انقلابی کردستان
سازمان یاریکورد (یارسان)
حزب کومله کردستان
حزب مردم بلوچستان
سازمان خبات کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

این فیلم بطور کامل از طریق کرد - تی وی بخش شده استبا احترام
رحمان / اسلونظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد