logo

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی
علیه کارکنان بخش فارسی بی بی سی نشانه درماندگی آن است

يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۵ نوامبر ۲۰۱۷

سازمان ما اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی علیه کارکنان بخش فارسی بی بی سی و رسانه های مشابه و آزار و اذیت خانواده های آنها در داخل ایران را محکوم می کند و از همه مدافعان آزادی تقاضا دارد که صدای شان را به دفاع از حقوق انسانی و شهروندی همه قربانیان زورگویی های جمهوری اسلامی ، صرف نظر از اعتقادات و تعلقات اجتماعی آنها ، بلند کنند.
جمهوری اسلامی پس از سال ها سرکوب بی وقفه و خشن روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور و طرح و اجرای انواع اقدامات ایذایی برای مرعوب کردن روزنامه نگاران ایرانی غیر وابسته به خود در خارج از ایران، اکنون تصمیم گرفته هر نوع روزنامه نگاری غیروابسته به رژیم را در خارج رسماً به عنوان "اقدام علیه امنیت ملی" کشور، جرم اعلام کند. اقدامات کیفری دستگاه قضایی ولایت فقیه علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان بخش فارسی بی بی سی پیش درآمد این کار است. بلندگوهای تبلیغاتی رژیم در توجیه این کار آوازه افکنده اند که کارکنان بی بی سی به خدمت دشمن خارجی درآمده اند و علیه امنیت ملی ایران کار می کنند. اما همین ادعاهای بی حساب و کتاب نشان می دهد که در جمهوری اسلامی حق شهروندی و ابتدایی ترین اصول دولت قانون، بی معنا و غیر قابل دستیابی است و هرکس "التزام عملی" به ولایت فقیه نداشته باشد و در خدمت ولی فقیه قرار نگیرد، دشمن شمرده می شود و هر کاری علیه او مُجاز است. اما باید به یاد داشته باشیم که :
اولاً وجود بی بی سی فارسی و رسانه های مشابه در خارج کشور و مراجعه توده ای مردم به آنها در ایران ، خود بهترین شاهدِ نبودِ آزادی بیان و حتی آزادی خبر رسانی در نظام جمهوری اسلامی است. محال است در یک نظام دموکراتیک، رسانه های مستقر در خارج از کشور (البته اگر وجود داشته باشند) به منابع اصلی خبری مردم تبدیل شوند.
ثانیاً برخلاف کارکنان "صدا و سیمای" جمهوری اسلامی که باید مطیع بی چون و چرای اوامر دستگاه های امنیتی ولایت فقیه باشند، کارکنان بی بی سی و رسانه های مشابه در دموکراسی های غربی، تابع اوامر دولت های مربوطه نیستند و در کارشان از آزادی های حرفه ای قابل توجهی برخوردارند که در جمهوری اسلامی و نظام های دیکتاتوری مانند آن، اصلاً قابل تصور نیست.
سازمان ما اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی علیه کارکنان بخش فارسی بی بی سی و رسانه های مشابه و آزار و اذیت خانواده های آنها در داخل ایران را محکوم می کند و از همه مدافعان آزادی تقاضا دارد که صدای شان را به دفاع از حقوق انسانی و شهروندی همه قربانیان زورگویی های جمهوری اسلامی ، صرف نظر از اعتقادات و تعلقات اجتماعی آنها ، بلند کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۰۳ نوامبر ۲۰۱۷


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد