logo

پیام تسلیت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

علی اشرف درویشیان
آن که از میان محرومان برخاست ؛ با محرومان ماند و برای محرومان نوشت

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

علی اشرف درویشیان ، هنرمند ، پژوهشگر ، مبارز خستگی ناپذیر و انسان فروتن ، از میان ما رفت. او یکی از حلقه های زیبای زنجیره زرین معلمانی بود که در فرهنگ معاصر ایران ، تعهد به حق حیات و آزادی همه انسان ها و سرسپردگی به رهایی محرومان و مظلومان را آموزش می دهند: در کنار او صمد بهرنگی ، فرزاد کمانگر و دهها انسان پاکباخته دیگر را به یاد بیاوریم و نام زندگی بخش تک تک شان را بر پرچم های مان بنویسیم ؛ آنها فراموش نخواهند شد ، زیرا در راه پیمایی دشوار ، پرفراز و فرود ، اما باشکوهِ "جنبش مستقل اکثریت عظیم ، برای اکثریت عظیم" ، همیشه پیشاپیش ما ، به ما الهام خواهند بخشید و یاری مان خواهند داد.
درگذشت علی اشرف درویشیان را به خانواده و عزیران او ، به کانون نویسندگان ایران و به همه یاران و هم رزمان اش تسلیت می گوئیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد