logo

سركوب اعتراضات كارگري بن بست هاي خودساخته نظام سرمايه داري را نمي​گشايد

کانون مدافعان حقوق کارگر

پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۷ ژوييه ۲۰۱۷

بار ديگر سرمايه داران خشم خود را از بست هاي به وجود آمده توسط سود طلبي هايشان بر سر كارگران فرود آوردند و دست به بازداشت و دستگيري كارگران معترضي زدند كه چيزي جز حق مسلم خویش نمي​خواهند .

كارگران نيشكر هفت تپه كه چند ماه است حقوق ودستمزدی دريافت نكرده اند و سرمايه داران به اصطلاح خصوصي و در حقيقت وابستگان به قدرت که تنها به دنبال غارت و چپاول اين موسسه بزرگ اقتصادي، تعطیلی و به دنبال آن تصاحب زمین​های باارزش این شرکت هستند، (همانند همه خصوصي سازي ها) به نبردي رو يا روي در آمدند و در اين صحنه نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه قضائي به كمك غارتگران و اختلاس​گران آمده دست به بازداشت و سركوب كارگران مي​زنند و از سوی دیگر مدیران خصوصی شرکت سراسیمه بخشی از حقوق و دستمزد عقب افتاده فقط برخی از کارگران را پرداخت می کنند تا بین صفوف متحد کارگران تفرقه ایجاد کنند .

كارگران و زحمتكشان كه در سراسر ايران از اجحاف و غارتگري سرمايه داران وابسته به قدرت و ثروت به تنگ آمده و به طور مدام براي دستيابي به حق حقوق ودستمزدها و حفظ اشتغالشان دست به اعتراضات گسترده مي​زنند، مدام با سركوب و ارعاب نيروهاي امنيتي و قضائي مواجه مي​شوند. آخرین نمونه آن یورش شبانه مامورین امنیتی به منازل کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مرداد ماه، و ادامه این بازداشتها صبح روز بعد و ...

اما بقیه کارگرانی که در لیست بازداشت قرار دارند به همراه سایر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب هستند و آزادی فوری و بی قید و شرط همکارانشان نیز به سایر خواسته هایشان اضافه شده است. در این اعتراض و اعتصاب، خانواده های کارگران نیز دوشادوش اعتصابیون در تلاشند.

كارگران و زحمتكشان و وجدان ها بيدار انساني اين يورش ها را محكوم مي​كنند. کارگران براي احقاق حقوق خود تنها به نيروي مبارزاتي و متحدان خود متكي هستند و هيچ شكي ندارند كه تنها با اتكا به نيروي مبارزاتي طبقه كارگرمي​توانند حق وحقوق از دست رفته خود را باز ستانند.

پس بار دیگر اعلام می کنیم:

بر خورد امنیتی با مطالبات به حق کارگران راه به جایی نمی برد!

راه حل انسانی مشکلات مزدی کارگران، پرداخت دسترنج شان است و نه باتوم و زندان!

کارگران از زندان نیز چون مصاف شلاق وگوشت ، تجربه ها آموخته اند!

تنها راهِ ناگزیر، آزادی کارگران و رسیدگی به خواسته های آنان است!

حق ایجاد تشکلِ کارگری که مستقل از قدرت و ثروت باشد از حقوق اولیه کارگران است که در حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه های جهانی پذیرفته شده است.

آزادی ایجاد تشکل / آزادی اعتصاب و اعتراض از بدیهی​ترین حقوق نهادینه شده​ی کارگران است!

خصوصی سازی واگذاری و سپردن فرصت ها، ثروت ها و امکانات عمومی جامعه به تعداد اندکی سرمایه دار است. خصوصی سازی یعنی بی نصیب کردن عموم جامعه از امکاناتی که در اصل متعلق به جامعه است و باید متوقف شود!

پس تکرار می کنیم :
جای کارگران زندان نیست!
کارگران هفت تپه بی هیچ قید وشرطی باید آزاد شوند و خواسته های آنان باید تامین گردد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

5 مرداد 1396نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد