logo

خلیفه یا رهبر اپوزیسیون دولت

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲ ژوين ۲۰۱۷

فروغ طیاری

Forough-Tayyai.jpg
با داشتن چنین خلیفه ای که دستور آتش میدهد نیاز به دشمن نداریم . آقای خامنه ای برای ماندن چند روز بیشتر بر کرسی خلافت میخواهید ایران را به آتش بکشید ؟! نکند حمله داعش ! یک امداد غیبی برای شما بود ! شما که همیشه از دشمن حرف میزدید چطور اولین واکنش شما به او « آتش به اختیار » بود ؟ و نه یک تسلیتی که بعد از دو روز انرا اعلام نمودید .
آقای خامنه ای شما برای فوت ملاهائی مانند آقای مهدوی کنی ، آقای موسوی اردبیلی و آقای بهجت عزای عمومی اعلام کردید آیا برای کشته شدگان توسط داعش ! حتی تسلیت گفتن اینهمه زمان لازم داشت ؟ من هنوز از بهت عبارت آتش به اختیار شما بیرون نیامده ام . شما آتش به اختیار را برعلیه چه کسانی دستور داده اید ؟ انهم خطاب به دانشجویان !
لباس شخصی های شما که قبلأ آتش به اختیار ، اسیدپاش به اختیار، تجاوز به اختیار ، تیغ به اختیار ( برلبان زنان ) و ... بودند این تاکید اخیرتان برعلیه چه کسانی است ؟ از نظر شما کشته شدن هیجده نفرو زخمی شدن بیش از چهل و پنج نفر ترقه بازیست . اگر این ترقه بازیست اعلام جو امنیتی و جو رعب و وحشت برای چیست ؟ شما میخواهید از آب گل آلود ماهی بگیرید و جو را امنیتی و کودتائی کنید .
اردوغان با سازمان دادن یک کودتای قلابی زمین را برای اجرای کودتای خودش برعلیه روشنفکرا ن جامعه ترکیه آماده کرد و با سرکوب و قربانی کردن شهروندان بر موج وحشت و ترور سوار شد . اما مردم با هوش ایران چشم و گوششان از این ترفندها پر است . راستی شما از چه وحشت دارید ؟ نگرانید که صندلی از زیر پایتان کشیده شده و سرنگون شوید ؟ این عمل دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد .
جناب روحانی در حضور در تشیع جنازه قربانیان این حادثه میگوید : « این اقدام تروریستی در واقع انتقام از دموکراسی است ، مردم راه خودشان را برای دستیابی به اهداف ملی ، انسجام ملی و وحدت ملی ادامه خواهند داد » . یک زمانی رئیس جمهور منتخب شما که افکارش هم بسیار به شما نزدیک بود با رفتارش در صحنه جهانی آب به آسیاب اسرائیل میریخت و شما برای این فرزند تازه یافته اتان به به و چهچه میزدید . خدماتی که او به اسرائیل کرد هیچ سرسپرده و جاسوس اسرائیل به اسرائیل نکرد و چه کسی نمیداند که همه کارهائی که او کرد با کارت سبز شما انجام شد ، زیرا زمانی که او یابو برش داشت و کم کم خود را از شما بالاتر پنداشت به زمین خورد و مهر شما را از دست داد .
درست زمانیکه همه نگاهها بسمت ایران است شما از ترقه بازی سخن میگوئید و از دولت منتخب مردم که به او و همه کارهایش رای مثبت داده اند ازسند ۲۰۳۰ یونسکو صحبت میکنید که یک سند جهانی است و فریادتان به آسمان است که نظام آموزشی ما نباید در خارج از مرزهای کشور نوشته شود . انگارشما منتظر این لحظه بوده اید که گله هایتان را از آقای روحانی برملا سازید .
به افسران جوان جنگ نرم دستور آتش دادن و آنها را به سمت دستگاه مرکزی کیش دادن جز کودتا چه نامی میتوان نهاد .
آقای خامنه ای آیا با پخش شدن ربنای آقای شجریان دستگاه مرکزی آنچنان دچار اختلال میشود که سربازان نرمتان که از هر جلادی جلادترند را فرمان به آتش به اختیارمیدهید ؟
شما رهبر کشور هستید یا فرمانده اپوزیسیون برانداز مخالفان دولت ؟ آقای خامنه ای شما خاطرتان هست که افسران نرم شما در انتخابات سال ۱۳۸۸ که منجر به حصر پسر عمتان میرحسین موسوی و همسرش و آقای کروبی شد انچنان بدون دستور آتش به اختیار شدند که کودتای رئيس دولت پاکدست را البته با حمایت جنابعالی عملی کردند . اگر فراموش کرده اید من نام ندا آقاسلطان را بخاطرتان میاورم که باتیر آتشین افسران نرم شما بخاک و خون کشیده شد . دختر جوانی که هیچکارغیرقانونی انجام نداده بود .
آقای خامنه ای نگران نباشید مردم با هوش کشورمان همیشه در صحنه هستند . اینبار اگر شرایط آتش به اختیار شد شاید دیگر از کنترل شما هم خارج شود و همه آحاد ملت آتش به اختیار شدند همانطور در پایان حکومت شاه اینکار را انجام دادند و انوقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد .
انکس که دولت تعین میکرد و توی دهن دولت قبل میزد یک انقلاب را رهبری کرده بود و حکومت سلطنتی را ساقط کرده بود . حرفش را میخواندند . شما چه کرده اید ؟ که تصمیم به ساقط کردن حکومت مرکزی گرفته اید ؟ . چه کسانی در مقابل ملتی که حاضر نیست در چاه شما سقوط کند ، پشت سرشما ایستاده اند ؟ قصد دارید دولت تعین کنید و توی دهن ملت بزنید ؟ زهی خیال باطل . با پخش صدای استاد شجریان کدام رکن رهبری شما بخطر میافتد که ارتش سخت عمل نرم نامتان را حواله مردم داده اید ؟
آقای خامنه ای در این چند صباح آخر عمرتان لااقل از مردم تبعیت کنید و نه از صندلیتان . بهوش باشید ربنای استاد شجریان از جیگلی جیگلی امیر تتلو به صندلی شما کمتر زیان میرساند .

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد