abdolsatar-doshouki-s.jpg
دكتر عبدالستار دوشوكی

نقدی بر نوشته دکتر علیرضا نوری زاده و کنفرانس واشنگتن

حال سوال اساسی اینجاست که اگر بر طبق گفته ایشان مردم نگران هستند و حاضر نیستند در ایران انقلاب بکنند و نظام را تغییر بدهند چون ممکن است فروپاشی نظام به فروپاشی کشور و یا سوریه ای شدن ایران بیانجامد، پس چرا ایشان کنفرانس ائتلاف اپوزیسیون را برای براندازی نظام در واشنگتن برگزار کردند.ali-damavandi.jpg
علی دماوندی

تصویری از بحران آب در کشورما، راهکارها کدامند؟
سكوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد قحط!

روشن است بدون یک سیاست روشن وقاطع در کنترل جمعیت ،بازنگری جدی در سیاستهای رشد وتوزیع جغرافیایی جمعیت، سازمان دادن یک مدیریت دمکراتیک ومدرن وهماهنگ وکارآ، تقویت سازمانها ونهادهای مردم سالار ومستقل حافظ محیط زیست ، قطع دست شرکتها وکمپانیهای سرمایه داری از تسلط بر آب وکسب سود از این ماده حیات بخش، جایگزین کردن صنایع آلترناتیو وایجاد شغل ودرآمد برای روستائیان بجای کشاوری وکشت محصولات با نیاز آبی بالا، مدرنیزه کردن شیوه ها و وسایل کشاورزان برای بهره برداری مناسب از خاک وآب وبازبینی الگوهای کشت براساس دستاوردهای علمی وجهانی، همکاری وهمبستگی منطقه ای مردمان منطقه و توزیع عادلانه آب و معطوف به توسعه پایدار در خدمت همه ی مردمان منطقه، پایان جنگ و رقابتهای کشورهای منطقه و خصوصا پایان دادن به استبداد سیاسی وارتجاع اسلامی واشغال وسلطه امپریالیستی در کل منطقه ی خاورمیانه، نمیتوان از یک سیاست پایدار برای پایان دادن به بحران وتنش آب وسازمان دادن توسعه پایدار در خدمت اکثریت عظیم مردمان سخن گفت.manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

درباره سوسیال دمکراسی (۱)

مصاحبه با «رادیو پویا»

سوسیال دمکراسی از همان آغاز از یک‌سو به دنبال تحقق دولت دمکراتیک متکی بر عدالت و رفاه اجتماعی بود با هدف بهبود وضعیت زندگی تهی‌دستان و از سوی دیگر می‌پنداشت با آژیتاسیون می‌توان سطح آگاهی طبقه کارگر را افزایش داد تا بتواند به ضرورت انقلاب اجتماعی پی برد. بنابراین در آغاز، تحقق انقلاب اجتماعی هدف اصلی جنبش سوسیال دمکراسی در اروپا بود.Taghi
تقی روزبه

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!

از این امضاء کنندگان باید پرسید مگر روحانی رئیس جمهوربرگزیده شما نبود و بعضا با انگشت مهرخورده با افتخار از خود سلفی نمی گرفتید، و مگر همین کروبی و موسوی به وقت گزینش روحانی معترض نبودند که چرا صندوق رأی را به موقع و سریع به محل اقامتشان (حصر) نمی آورند؟. چطورشده است که حالا به فکرنجات کشور و مردم برای زنده کردن دوباره تاکتیک فشاراز پائین و چانه زنی در بالا افتاده اید؟! واقعیت آن است مردم در نزد آن ها هیچ گاه نقشی فراتر از سیاهی لشکر نداشته اند. حالا هم که نگران تمردآن ها از ایفاء نقش سیاهی لشکر و هم چون ابزاری مفید برای چانه زنی در بالا شده اند، به فکرنجات دم و دستگاه در حال ببادرفتن خود، که با حفظ کیان نظام پیوندی ناگسستنی دارد، افتاده اند.ناصر رحیم‌خانی

ضرورت همگرائی نیروهای چپ در ایران

متنِ ویراسته‌ی گفتار در نشست حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، استکهلم

دوستان برگزارکننده، از سر مهر و بزرگواری، مرا هم میهمان کرده‌اند به این نشست و به گمانم با این نگاه هُشیارانه و پذیرا ـ و یا نکند با این خیالِ خوش ـ که گوئی پیش خود گفته‌اند نگاهِ با فاصله اما همدلانه‌ی «آن دیگری» ـ که «این من» باشم ـ، شاید چیزی یا چیزهائی نهان از«دید ما»، دیده باشد در تاریکی زیرِ مشعل. و این همه هم حرفی‌ست که من نسبت می‌دهم به دوستان.shahla-shafigh.jpg
شهلا شفيق

آنچه ديدم و آنچه نديدم

در باره آنچه در روزهای آغازين اين ماه در سمينار بنياد پژوهش های ايران در استهکلم گذشت جنجال بسيار شد وظاهرا هنوز ادامه خواهد داشت. ملال آورتر ازهمه اين است که آنان که در پر رنگ کردن حاشيه ها اهتمام ورزيده اند فغان بر می دارند که حاشيه ها بر متن پيشی گرفت.و درميانه اين فغان ها هم متن وهم حواشی در مبالغه های دل آزار ناپديد می شوند و دروغ پردازیها جای بيشتری برای ابراز وجود می يابند.Morgan-Shuster01.jpg
بهزاد کشاورزی

داستان مرگان شوستر
و اولتیماتوم روسیّه - بخش چهارم و پایانی

روز ۲۴ آذر سفارت روسیه به اطلاع دولت ایران رسانید که اگر تا شش روز دیگر کلیّۀ در خواست های روسیه پذیرفته نشود چهار هزار نظامی ساکن در قزوین عازم تهران خواهند شد. روز ۲۷ آذر دولت به مجلس پیشنهاد کرد که یا به دولت اختیار تصمیم گیری بدهد و یا این که کمیته ای از پنج تن وکلا انتخاب و رشتۀ این امر را به دست آن کمیته بسپارد. لیکن مجلس هر دو پیشنهاد را رد کرد. با این‌همه خود مجلس نیز از هرگونه تصمیم گیری در این مورد ناتوان بود. لذا به پیشنهاد گروهی از نمایندگان، مجلس دوازده نفر از وکلای منتخب را به دیدار نایب السلطنه (ناصرالملک) فرستاد و آنان را مختار کرد که از طرف مجلس به وی اختیار کامل بدهند تا با روس و انگلیس مذاکره کرده و هرطور که خود صلاح می داند تصمیم بگیرد. آن نیز بی فایده بود زیرا ناصرالملک جبون تر از آن بود که در چنین روز مبادا شهامت تصمیم گیری را داشته باشد!esfahani.jpg
محمدعلی اصفهانی

جهان بينی، اراده ی برتر، و تقدير نوعیِ انسان

جهان بينی، نگاه کلی به جهان است و تعبير عام جهان. جهان را ديدن، و آن را تعبير کردن. به تناسب دانسته ها و ندانسته ها. و به تناسب واقعيت ها آن گونه که هستند، و آن گونه که نيستند اما تصور می شود که هستند.
و اين تعبير کردن، حرکت در ذهن است، که در نقطه ی تلاقی خود با بيرون ذهن ـ اگر تا بيرون ذهن، امتداد داشته باشد ـ تبديل به عينيت می شود. يعنی در ترکيب با عينيتِ بيرون ذهن، جزيی از آن می شود.chidan.jpg
شیدان وثیق

عناصر توتالیترِ ایدئولوژی
در پرتو نگاه بدیع هانا آرنت

با این که دو رژیم نازی و استالینی از بین رفته‌اند، گفته‌های هانا آرنت، در باره‌‌ی پایه‌های ایدئولوژیک توتالیتاریسم و ویژگی‌های توتالیترِ ایدئولوژی، اندیشه‌ای را می‌سازند که هم‌چنان امروزی‌ است. برای شناخت از رژیم‌های اقتدارگرای کنونی، نه تنها سکولار یا لائیک بلکه دینی یا تئوکراتیک، کتاب سیستم توتالیتر هانا آرنت و ایده‌های بدیع آن از ارزش نظری و عملی والایی برخوردار است. در نقد و نفی «ایدئولوژی»‌ها و در پی‌ریزی تئوری و عمل رهایی‌خواهانه از سلطه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی، دینی و غیره، اندبشه‌ی آرنت اساسی است و به یاری ما می‌آید.mehdi-aslani03.jpg

تکثیر زخم، گفتمان توجیه

نگاهی به بیست‌و‌نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایرانی.

سحرگاهان صبحانه‌ات به‌جای نوشیدن آب پرتقال با سرکشیدنِ روغنِ اسلحه آغازیدن کند. این وضعیت غریبی است که این‌روزها اپوزیسیون می‌خوانیم‌اش. انگار جهان آرزوها و رویاهایمان، جهانی که قرار بر ساختنش داشتیم تنها با حذف دیگری میسر است. یارگیری می‌کنیم تا برای یارگیری تنها سپر می‌سازیم و مواظبیم که سنگ از کدام سمت می‌بارد. بی‌سقف و آسیمه‌سر به سمتی نامشخص می‌دویم و با دیدن اولین درِ باز برای پنهان نگاه داشتن گم‌شده‌گی‌هایمان به ناکجا پناه می‌بریم و این‌گونه جان و جهان‌مان ساخته می‌شود، بی‌آن‌که یک لحظه از حذف دیگری غفلت کنیم. ساختارِ گفتمانِ توجیه بر روابط قبیله‌ای استوار است. قبیله‌ی حق‌مدار برای روز مبادا مدرک جمع می‌کند. مدرک هراس می‌سازد و سکوت.س. حمیدی

موضوع حصر و پروژه‌ی «اصلاح اصلاحات»

به تازگی قریب صد نفر از کنشگران اصلاح‌طلب داخل کشور طی نامه‌ای به محمد خاتمی "ضرورت اصلاح اصلاحات" را به او یادآور شده‌اند. بر این اساس باید پذیرفت که خیل اصلاحات‌چی‌های درون حکومت ضمن ماندگاری در ساختار ناصواب جمهوری اسلامی از هر اصلاح و تغییری جا مانده‌اند. اما گمان ایشان بر آن است که با همین ترفند خواهند توانست جمهوری اسلامی را از فروپاشی و سقوط وارهانند تا در هرم قدرت جایی هم برای محمد خاتمی منظور شود.حسین کمالی

فوتبال؛ از آرزو تا واقعیت

فوتبال دنیای دیگری‌ست، دنیایی که طرفداران آن دگرگونه به پیرامون خویش می نگرند. در فوتبال هوادار با تیم خویش هم‌هویت می گردد و در برابر هویتِ تیم مقابل صف‌آرایی می کند. روان مشترک، رفتار مشترکی را نتیجه می گردد. "من" در آرزوی "سوپرمن" و یا "منِ برتر"، آن‌سان که فروید در نطر داشت، به تماشای بازی می نشیند. اگر آرزوها برآورده نگردند، باید به امید متوسل شد و بازی دیگری را منتظر ماند.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

بسوی تشکیل حکومت های محلی در ایران ( بخش نخست )

از مدت ها پیش دگرگونی های مهم در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران پیش بینی می شد که با اعتراض گسترده مردم در دیماه گذشته ابعاد وسیعتری بخود گرفت. در این تظاهرات شعار های ساختار شکنانه که در بین مردم از ماه ها پیش زمزمه می شد، به یک باره وارد تظاهرات مردم تهیدست و بجان آمده از ستم فقر و ولایت در کوچه و بازار شد، ای رخداد ناگهانی همه طیف های گوناگون رژیم ولایت را به وحشت انداخت و شکاف عمیقی هم در نهاد ها و ارگان های رژیم پدید آورد، تا جائیکه برخی از ذوب شدگان در رژیم ولایت هم با نگرانی و ترس سخن از فروپاشی، سقوط و تغییر رژیم بر زبان آوردند و با گذشت زمان کلمات و جملاتی هم پیرامون ناتوانی رژیم در اداره جامعه در محافل گوناگون مطرح کردند تا از خشم مردم بکاهند و خود در آینده در امان باشند.اوضاع سیاسی و سیاستهای ما

چهاردهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

برابری مردم در مقابل قانون صرفنظر از تفاوت‌های جنسیتی، دینی، ملیتی، زبانی، قومی، مسلکی و عقیدتی، جدائی کامل دین و دولت، استقلال سه قوه اجرائی، قضائی و قانونگذاری، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، پلورالیسم، تأمین آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، تأمین حقوق دموکراتیک (حق تشکل و اجتماع، حق اعتصاب و ...)، حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و انتخابی بودن همه مسئولان، مبارزه علیه هرگونه تبعیض و برای برابر حقوقی همه شهروندان، حاکمیت قانون (با تأکید بر این مهم که هر قانونی مشروعیت خود را از اراده مردم کسب می‌کند)، تأمین برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمینه‌ها، لغو شکنجه و اعدام، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر، از جمله مختصات اصلی نظام جمهوری دمکراتیک مورد تأکید ما است.شیرین سمیعی

ایران و اسلام
آخوند و موبد

از نوشته ها چنین پیداست که پیش از استیلای تازیان، به ویژه در اواخر دوران ساسانیان نیز مردم، حتی طبقه حاکم با دین، به ویژه با موبدان آن دین، همان مشکلی را که ما امروز با قدرت آخوندها داریم، داشتند! ولی متآسفانه در هیچ دوره ای هم نتوانستند از چنگ این گروه نابکار رهایی یابند و هنوز از بند موبدان خلاص نشده به دام آخوند جماعت افتادند و همچنان از هول حلیم بهشت شان در دیگ جهالت دست و پا می زنند، و در بند همان شیادان، منتهی با نام دیگرش هستند.arsen-nazareryan.jpg
آرسن نظریان

آیا تجربه ارمنستان می تواند در ایران هم تکرار شود؟

مهمترین عامل مشابه، آگاهی و بلوغ سیاسی جامعه مدنی ایران است. با اطمینان نزدیک به یقین می توان مدعی شد که ستونهای اصلی جامعه مدنی ایران، یعنی طبقه متوسط، قشرهای تحصیلکرده، کارگران، جوانان و زنان، به این آگاهی رسیده اند که انقلاب خشونت آمیز، حتی درصورت موفقیت، درواقع دور و تسلسل باطل خشونت را تداوم خواهد بخشید، چیزی که امکان پی ریزی دموکراسی و حاکمیت قانون را منتفی خواهد کرد.nikrouz-azami4.jpg
نيكروز اعظمى

قید و بندهای اصلاح طلبی دینی در ضدیت با سکولاریسم و آزادی ست

شعار «ایران برای همه ایرانیان» از سوی اصلاح طلبان دینیِ جمهوری اسلامی در دایره تنگ همبستگی «ایران اسلامی» که سیاست نیز بر حسب گفته خاتمی در همین چهارچوب تعیین می شود، تهی از محتوا ست و صرفا در حد سخن زبانی باقی می ماند. درست به همان ترتیب «گفتگوی تمدن ها»ی خاتمی که در حد سخن زبانی باقی ماند. چونکه «تمدن اسلامی» و تمدن مدرنیته غرب دو نوع ارزش الگویی و سامانه سیاسی منفک از همند. و ادعای گفتگو میان آنها بلحاظ محتوای تمدنی، برابر نشان دادن آن دو است و اینچنین قیاسی، قیاس مع الفارق بود و شکستی محتوم داشت.امید

نوید»، فرزندِ مشروعِ عشق و خطر

ا یادی از رحمان هاتفی ...(به بهانه بازنشرِ مجموعه «نشریه سازمان نوید»)

گردآوری و انتشارِ مجموعه کامل نشریه «نوید» از سویِ انتشارات حزب توده ایران، یکی از گام‌هایِ بلند و ارزشمندی است که با هدفِ آشنا ساختنِ هرچه بیشتر نسل‌های جوان میهن و هواداران نوباوه حزب با تاریخ مبارزاتی و سنن انقلابی حزب طبقه کارگر ایران برداشته شده است. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و در شرایطِ سلطه سانسور ساواک و خفقانِ شدید در سال‌های پیش از انقلاب ۵۷، گروه‌ها و هسته‌های مطالعاتی زیادی به هواداری از حزب توده ایران متولد شدند و به مبارزه روشنگرانه خود تا پیروزی انقلاب پرداختند که به‌نام و یاد اکثر آنها در کتاب ارزشمند «شهیدان توده‌ای» نیز اشاره شده است.dowlat-dar-iran1.jpg
محسن حیدریان

دولت در ایران

معرفی کتاب: دولت در ایران، نقدی بر نظریه "شیوه تولید آسیایی" کارل مارکس

این رساله فشرده حاصل زحمات و تاملات نویسنده ای است که بیش از هفتاد سال از زندگی خود را صرف مسایل ایران به گونه ای شبانه روزی و یک پیگیری مثال زدنی ، بدون هیچ چشمداست و ادعایی کرده است. نویسنده ای که در طول زندگی سیاسی اش، دست کم سه بار بازیگر رویدادها و بزنگاههایی بوده که هر بار با به خاک و خون افتادن گروهی، زندانی شدن عده‌‌ای و آوارگی یک گروه دیگر نافرجام گردیده است. باز بینی هر دوره و ریشه یابی علل این شکست ها، هر بار نویسنده کنجکاو را به باز تعریف دوباره نظام فکری پیش و بازخوانی ها و نگاه تازه ای سوق داده و روح و اندیشه او را به سختی صیقلی تازه داده است.majid-siadat.jpg
مجيد سيادت

مذاکرات کره و گرفتاری ترامپ

کره شمالی از ديد امريکا، بطور غير قانونی صاحب سلاح اتمی شده است. آنها نه تنها سلاح هسته ای دارند بلکه موشکهای بالستيک لازم برای پرتاب آنها را هم دارند و اعلام کرده اند که اين بمبها را برای انفجار بروی امريکا تهيه ديده اند.
توافق – هر نوع توافقی – با کره شمالی چيزی از نوع برجام است . نوک حمله ترامپ به اوباما همين بوده است. درست بر همين مبناست که ترامپ توافق برجام را بزرگترين و بدترين توافق ناميده است و آنرا لغو کرده است. او حالا چگونه می تواند همين نوع قراری را با کره شمالی امضا کند؟ اين مشکل، گرفتاری بزرگ ترامپ در هفته های آينده است.Taghi
تقی روزبه

نمایشنامه ظهور مجدد مومیائی ها!

گرچه رسم است که عموما مردم «مرده های زنده شده » را بدشگون می دانند و می ترسند و فاصله می گیرند. از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آخر چرا در این مملکت مردگان باید برای زندگان تعیین تکلیف کنند؟! آیا در جامعه ایران مردگان در پس وجود و ذهن زندگان، هم چون جهان برزخ، جاخوش کرده اند و به زیست خود ادامه می دهند تا به گاه دست دادن فرصت، به ناگهان از زیرخاک بر خیزند و با روبیدن گردوخاک از سروصورت خود، هم چون زامبی ها و جسدهای متحرک وارددنیای زندگان شوند؟!. هرچه که باشد چندین دهه است که در جامعه ما رسما مردگان بر زندگان حکم می رانند و ما با نوعی تراژدی رژه زامبی ها مواجهیم و بهمین دلیل مبالغه نیست که از نبردمردگان و زندگان به عنوان بخشی از واقعیت موجودی تاریخ خودمان سخن بگوئیم.tahere-barei1.jpg
طاهره بارئی

جابجائی پهنۀ رویداد ها
برای جستجوی راه حل

در گفتگوئی با تلویزیون ایران اینترنشتال آقای کدیور، راه حل های قانونی اصلاحات را غیر ممکن میدانند چرا که همۀ این راه ها از طریق تعبیۀ سوپاپ هائی در خود قانون، مسدود شده اند.
آقای زیبا کلام اما در همان تلویزیون و در همان برنامه، می گویند با همین نیروی سیاسی موجود باید اصلاحات را انجام شدنی ساخت. ایشان البته توضیح نمی دهند که همین نیرو را به چه شیوه، سَبک و در چه بستر و چهارچوبی می توانند به تولید راه های اصلاحات جاری کنند.davarpanah.jpg
پرویز داورپناه

داستان «هموندی» که رئیس شد!
بازهم جعل

در شرایطی که ملت ایران با مبارزات شبانه روزی خود برای آزادی ودموکراسی با پرداخت بهایی گزاف تلاش می کند، عده ای برآنند تا شاید بتوانند با ایجاد برخورد میان نیروهای مبارز ملی ومردمی از طریق اعلامیه های مشکوک و شبهه انگیز ونظریات دوراز واقعیت از همبستگی همه نیروهای غیر وابسته به بیگانه ممانعت بعمل آورند و آب را چنان گل آلود کنند تا مگر دربرخوردهای داخلی، سکان حرکت ملی مردم ایران را در دست گیرند. زهی خیال باطل!Taghi
تقی روزبه

مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!

در برخی رسانه های داخل و از جمله رسانه های دولتی اخیرا حول سیر و شتاب اعتراضات و محتوای تحولات جامعه ابرازنگرانی می شود و حتی از احتمال وقوع رخدادهای غیرمترقبه ای چون انقلاب اجتماعی و یا انقلاب سیاسی هم سخن به میان آورده می شود. در این گونه مطالب یا گفتگوها نسبت به انباشت بحران، نارضایتی ها و بن بست و فقدان چشم اندازی امبدبخش برای حل آن ها در چهارچوب سیستم هشدار داده می شود.esfahani.jpg
محمدعلی اصفهانی

آتش خواهد گرفت بنزين!

ميهن ما، در آستانه ی فصلی ديگر است که با بسته شدن آخرين برگ های دفتر حاکميت ملايان آغاز خواهد شد.
شايد تا پيش از خرداد آينده. اينطور که توفان ها به من خبر داده اند، و اينطور که سينه سرخ های جوان، بر شاخه های کهن، حکايت می کنند!