پیام مجامع اسلامی ایرانیان

به مناسبت درگذشت مهندس عباس امیر انتظام

قانون اساسی ( پس از پایان مهلت مقرر در آئین نامه مصوب شورای انقلاب)و مقاومت در برابر سلطه روحانیت بر کشور، باز سازی استبداد و خیانت به اهداف انقلاب بود. وی را به اتهام واهی جاسوسی و خیانت به وطن بدون ارائه مدرک ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم کردند. مسئولان نظام ولایت فقیه، با نقض حقوق آقای امیر انتظام و از طرفی با شکنجه و آزار وی در زندان، سعی در شکستن مقاومتش کردند تا تسلیم زور پرستان شود واز دیگر سو با سانسور او و‌ستاندن امکان حق دفاع از خود ، وی را با «جاسوس و خائن» خواندن ترور شخصیتی نمودند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

فریاد « نان، آب، آزادی»
را نمی توان با گلوله خاموش کرد!

به مناسبت شورش آب در خرمشهر

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مردم قهرمان خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان تشنه لب درود می فرستد و در برابر مقاومت دلیرانه و مبارزات مردمی شان سر تعظیم فرود می آورد. سازمان ما از همه نیروهای آزادیخواه، برابری طلب و مدافع حق حاکمیت مردم تقاضا دارد ضمن حمایت از مبارزات دلاورانه مردم خوزستان و بویژه خرمشهر، برای آزادی دستگیر شدگان و رساندن اخبار مظلومیت این مردم، از هیچ تلاشی دریغ نورزند. سازمان ما بر این نظر است که مردم ایران برای نجات کشور از دست حاکمان غارتگر و جنایت کار، تنها می توانند به قدرت لایزال خود و توانائی های شگرف ارتش میلیونی کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان کشور تکیه کرده و نیازی به دخالت قدرت های غارتگر، سطله جو و نژادپرست منطقه و جهان ندارند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

از جنبش نان تا جنبش آب، موج مبارزات توده ای در ایران!

جنبش چپ ایران باید ضمن حمایت قاطع از اعتراضات اخیر مردم خوزستان، توجه ویژه ای به مطالبات و اهداف زیست محیطی داشته باشد. "جنبش آب و هوای سالم" در پیوند با "جنبش نان و آزادی" از مهمترین جنبشهای اجتماعی محسوب میگردد. آزادی و برابری بعد از سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نمیتواند در سرزمینی متحقق شود که فجایع زیست محیطی و در راس آن بحران آب و هوا در آن بیداد میکند. طبیعت سالم از ضروریات جامعه مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی است.