aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

هشدار نسبت به تهديد نتانياهو و سرداران سپاه

ما نسبت به تهديد کشورمان توسط نتانياهو و تهديد به نابودی اسرائيل توسط سرداران سپاه هشدار می دهيم و خواهان پايان دادن به خصومت بين دو دولت هستيم. مردم ايران تجاوز به کشور خود را برنمی تابند. سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی و سياست جنگ افروزانه نتانياهو به زيان صلح در منطقه است. مردم ما خصومتی با مردم اسرائيل ندارند. منافع کشور ما در به رسميت شناختن دو کشور اسرائيل و فلسطين است نه در تدوام خصومت با اسرائيل.aksariat.jpg
مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

نامه به احزاب و نهادهای بین المللی
در مورد مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی

شهروندان ایران ازهمه وجدان های بیدار، از شما، انتظار دارند که صدای اعتراض خود را به نقض فاحش حقوق بشردرایران بلند کنید تا از مرگ انسانهای بی گناه جلوگیری شود.
از مقامات مسئول حکومت ایران بخواهید امکان تحقیق مستقل توسط سازمان عفو بین الملل درمورد مرگ دکتر کاووس سید امامی را فراهم نمایند.اعلاميه مشترک

جنايت ديگر در زندان اوين

زنجيره مرگ ها در زتدان های رژيم اسلامی ادامه دارد

دستگيری فعالين محيط زيست و سربه نيست کردن استاد دانشگاه نشان از وحشت رژيم اسلامی دارد. مردم در ديماه در بيش از ۸۰ شهر عليه رژيم به پا خاستند. آمار منتشره نشان می دهد که ۷۵ درصد مردم از وضعيت فعلی ناراضی اند و خواهان تغييرند. اما رژيم در مقابل خواست ۷۵ درصد مردم ايستاده و با کشتار و سرکوب می خواهد سلطه خود را حفظ کند.
ما دستگيری فعالين محيط زيست و سربه نيست کردن دکتر کاووس سید امامی در زندان اوين را محکوم می کنيم و خواهان هم صدائی و همراهی نيروهای آزاديخواه کشور عليه جنايات رژيم اسلامی و تحقیقات بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد در مورد زنجيره مرگ ها در زندان های رژيم و به ويژه سه مرگ در طی چهل روز گذشته هستيم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اسیر دیگری را هم "خودکشی" کردند!

سازمان ما خود در غم از مرگ کاووس سید امامی شریک می داند و به خانواده او و به خانواده بزرگ مدافعان محیط زیست تسلیت می گوید و از تمامی فعالان کارگری، سیاسی، مدنی ، اجتماعی، وکلا و هنرمندان و تمام سازمان ها و تشکل های سیاسی و مدافع حقوق بشر می خواهد در این شرایط حساس، برای نجات جان زندانیان سیاسی از هیچ اقدامی فروگذار نکنند . وقت آن رسیده است که با اشکال مؤثرتر صدای خود را علیه این جنایات سازمانیافته و برنامه ریزی شده بلند کنیم. بیلان جنایت جمهوری اسلامی در سالگرد چهارمین دهه اش نشان می دهد که نباید دست روی دست گذاشت، آنها وحشی تر و بیرحم تر از آنند که وقتی مردم علیه شان شوریده اند، دست روی دست بگذارند. سر این دیو وحشی برون آمده از اعماق تاریخ را باید به سنگ کوبید. راه دیگری قابل تصور نیست.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از درگذشت خانم عاصمه جهانگیر متأسفیم

درگذشت خانم جهانگیر، ضایعه ای برای جامعه حقوق بشری پاکستان و مدافعان حقوق بشر در ایران است. ما فقدان خانم جهانگیر را به خانواده او و همه مدافعان حقوق بشر در پاکستان و ایران تسلیت می گوییم.bepish-setare2.jpg
هیات برگزاری کنگره مشترک

اطلاعیه برگزاری کنگره مشترک

به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که بعد از سال ها، کار و تلاش سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، برای غلبه بر پراکندگی در صفوف نیروهای چپ و بنیان‌گذاری تشکلی واحد سرانجام به ثمر می نشیند. کنگره مشترک ما برای ایجاد تشکلی نوبنیاد به مدت سه روز از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد. در این کنگره اعضای سه جریان همراه با علاقمندان و دوستداران وحدت این بخش از جنبش چپ ایران، تشکل نوینی را بنیان خواهند گذاشت.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری تهيدستان است!

تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری گروه های تهيدست است. بنیانگذاران جنبش فدایی می خواستند بر سکون و سکوت حکمفرما شده پس از کودتای ۲۸ مرداد فائق آیند. آنها در پی آن بودند که مبارزه ای برای آزادی و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم را سازمان دهند، مبارزه ای که در آن، نیروی پیشاهنگ بتواند راه سازماندهی توده های وسیع زحمتکشان را بگشاید. زنان و مردان فدایی جان خود را به کف گرفتند و صدها تن از آنان این گرانبهاترین گوهر هر وجود انسانی را نثار کردند تا این راه را بگشایند.aksariat.jpg
نامه مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به این هیات

نامه به هیات نمایندگی پارلمان اروپا

درآستانه سفر هیات نمایندگی پارلمان اروپا به ایران

پایمال کردن فاحش حقوق بشر در ایران ادامه دارد. در جریان اعتراضات گسترده مردم(دسامبر ۲۰۱۷-ژانویه ۲۰۱۸) بر علیه فقر، بیکاری، فساد دستگاه های حکومتی و دیکتاتوری و سرکوب، تعداد ۲۵ تن از مردم در خیابان توسط نیروهای امنیتی کشته و چند هزار نفر دستگیر شدند. چند تن از دستگیر شدگان در بازداشتگاه ها کشته شده اند. صدها نفر از دستگیر شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند. آنها در معرض مجازات های سنگین قرار دارند، جان آنها در خطر است.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آیا خواست پرداخت حقوق معوقه جرم است؟

در حمایت از خواست های بر حق كارگران اعتصابي نيشكر هفت تپه

سازمان ما يورش نيروهاي گارد ويژه به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران حق طلب، گرفتن تعهد از آنها و امنیتی کردن خواست های صنفی شان را شدیدا محکوم کرده و خواهان پایان دادن به فضاي پلیسی و امنیتي در کارخانه مي باشد. کارگران حقوق های معوقه شان را می خواهند، آنها قراردادهای قابل اتکا را طلب می کنند، پاسخ آنها سرکوب نیست. ما از همه احزاب، سازمان ها ، اتحاديه ها ، نيروها و تشكل هاي مترقي و از همه مردم آزادی خواه و برابری طلب تقاضا داریم به هر شكل ممكن از كارگران نيشكر هفت تپه حمايت كنند!haja2.jpg
بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران

در حمایت از تقاضای تجمع جبهه ملی ایران

در فضای کنونی نیز اهمیت آزادی اجتماعات و گشایش های سیاسی با توجه به ابرچالش های گوناگون و بحران های متعدد بایستگی بیشتری دارد. ازاینرو دولت روحانی در آزمونی دیگر قرار دارد تا ادعاهایش مبنی بر دعوت جامعه به اعتراضات مسالمت آمیز و قانونمند در بوته عمل سنجیده شود. هجا از همه گروه های سیاسی باورمند به دمکراسی و حاکمیت ملی دعوت می کند تا با تاکید بر حق آزادی اجتماعات یاریگر جبهه ملی ایران و دیگر گروه های مردمی در اجرای گردهمایی های شان شوند. عبور موفق از گردنه مشکلات کنونی نیازمند سازمان دهی به اعتراضات و تقویت حرکت های تشکیلاتی در عرصه سیاسی ایران با فعالیت امن و مصون از تعرض و محدودیت تشکل های شناخته شده و شناسنامه دار چون جبهه ملی ایران است.dokhtare-meydane-enghelab02.jpg
اعلاميه مشترک

«نه» به حجاب اجباری، مهمترین نماد تبعیض علیه زنان در جمهوری "اسلامی!

از «دختران خیابان انقلاب» حمایت می کنیم!

حرکتی که ویدا موحد معروف به «دختر خیابان انقلاب» آغاز کرد، همچنان از سوی زنان و مردان در حمایت از آن و در اعتراض علیه حجاب اجباری ادامه دارد. این حرکت ادامه جنبشی است که چهل سال پیش آغاز گشته است و امروز در نمادی سمبلیک خود را به معرض نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی با دستگیری و بالابردن وثیقه برای آزادی آنان، تلاش در سرکوب این حرکت خودانگیخته دارد.ما وظیفه خود می دانیم که از حرکت "دختران خیابان انقلاب" پشتیبانی کنیم و از انسان های آزاده، نهادهای مدنی و سیاسی مخالف تبعیض، می خواهيم در تقویت این حرکت و علیه سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی مبارزه کنند.بیانیه‌ی اتحاد دموکراسی خواهان ایران

به کجا می رویم؟!

به مناسبت رخدادهای اعتراضی زمستان ۹۶


اتحاددموکراسی خواهان ایران ضمن همراهی و همبستگی با جنبش اعتراضی مردم، سرکوب مردم به پاخاسته را محکوم می‌کند و در شرایط خطیر کنونی همه‌ی کوشندگان سیاسی، اجتماعی و مدنی و سندیکایی را که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند به اتحاد و حمایت از جنبش اعتراضی سراسری مردم ایران فرا می‌خواند.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران دفاع می کنيم!

حکومت بايد حق نيروهای منتقد و مخالف برای برگزاری اجتماعات را برسميت شناسد

ما از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران برای بيان نظرات و مواضعش دفاع می کنيم. حکومت بايد حق نيروهای منتقد و مخالف از جمله نيروهای چپ برای اجتماعات را برسميت شناسد. ما براين باوريم که آزادی بيان، احزاب، رسانه ها و برگزاری اجتماعات جزو حقوق شهروندی است و بايد اين حقوق تامين گردد.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

از خواست جبهه ملی ایران برای برگزاری گردهمآیی عمومی در تهران حمایت می کنیم!

انتظار آن است که آقای حسن روحانی رئیس جمهور به این درخواست پاسخ مثبت دهد و یک گام عملی در جهت به رسمیت شناختن حقوق ملت بردارد. جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری با بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی تا تهدیدات خارجی مواجه است. تنها راه مقابله با دشواری های پیش رو، پایان دادن به بی قانونی ها، برچیدن فضای سرکوب و اختناق، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم و هموار شدن راه دیالوگ ملی برای ایجاد تغییرات ساختاری در کشور است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران عمیقا اعتقاد دارد که آزادی اجتماعات،احزاب و آزادی مطبوعات از ملزومات گشایش سیاسی و گامی در جهت مشارکت دادن شهروندان در راهیابی بر مشکلات دامنگیر کشور است.jebhemelli1.jpg
طی نامه ای به ریاست جمهوری:

جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد

پس از حوادث اعتراضی اخیر ، جنابعالی و وزیر محترم کشور وسایر مقامات جمهوری اسلامی کرارا اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست . و مردم حق آزادی بیان دارند و می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح نمایند . بر اساس این گفته ها و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ، جبهه ملی ایران تصمیم دارد که به منظور اعلام نظرات خود در این برهه حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران دعوت نماید که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت نمایند.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

اصلاح طلبیِ ملی با عبورِ نَرم از اصلاحطلبی حکومتی

درباره درخواست برگزاری یک گردهمایی در تهران از طرف جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران- اروپا از این درخواست هیات رهبری و هیات اجرایی جبهه ملی ایران قویاً پشتیبانی می کند. برای اینکه هرگز«بسیار دیر» نشود و کیان کشور ایران بدست دشمنان درونی و بیرونیش به خطر نیفتد باید هرچه زودتر حقوق شهروندی همه آحاد کشور بی کم و کاست از طرف همه ارگانهای کشوری و لشکری برسمیت شناخته شده و رعایت گردد.
بی‌شک «آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی» می‌تواند گام نخستینِ یک آشتی واقعاً ملی و آغاز یک روند همبستگیِ نوینی در کشورگردد.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

ما خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین‌پناهی هستيم!

ما صدور حکم اعدام برای رامین حسین‌پناهی در بيدادگاه های جمهوری اسلامی را غيرعادلانه و غيرقانونی می دانيم و خواهان لغو آن هستيم و از اپوزيسيون دموکرات و نهادهای حقوق بشر می خواهيم عليه اين حکم غيرانسانی اعتراض کنند. نبايد در مقابل اعدام جوانان کشور، توسط رژيم اسلامی سکوت کرد. رژيم اسلامی بايد بداند که با اعدام نيروهای آزاديخواه نمی تواند به سلطه خود ادامه دهد.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

تجاوز ارتش ترکیه به عفرین را شدیدا محکوم می کنیم!

اتحاد جمهوریخواهان ایران حملات غیر قانونی و انتقام جویانه‌ی ارتش ترکیه به عفرین را شدیدا محکوم می کند و جامعه‌ی بین المللی را به احساس مسئولیت در قبال این این اقدام جنگ طلبانه دعوت می کند. ما همبستگی عمیق خود را با مردمی که در عفرین و دیگر مناطق شمال سوریه مورد تهاجم ارتش ترکیه و نیروهای مسلح وابسته به آن قرار گرفته اند، اعلام می کنیم. ما از تلاش مبارزان کرد و عرب در این منطقه پشتیبانی می کنیم. ما از همه نیروهای طرفدار صلح و مدافعان حقوق بشر در منطقه و جهان می خواهیم که خواستار توقف فوری حملات ترکیه به عفرین و دیگر مناطق شمال سوریه و خروج مهاجمان از این مناطق شوند. ما از هر تلاش دیپلماتیک بین المللی برای پایان دادن به اقدامات جنایتکارانه‌ی دولت ترکیه علیه مردم کرد در سوریه حمایت می کنیم.bepish-setare2.jpg
اعلامیه مشترک

حمله جنایتکارانه ارتش ترکیه به شمال سوریه را محکوم می کنیم!

ما از حق دفاع مسلحانه نیروهای دمکراتیک سوریه در برابر مهاجمان حمایت، و با این نیروها اعلام همبستگی می کنیم. اعضای این ائتلاف که برگ زرین مقاومت قهرمانانه علیه داعش در کوبانی را در کارنامه خود دارند، اکنون به حمایت و همبستگی همه نیروهای مدافع صلح نیازمندند. ما همه نیروهای صلحدوست در کشورهای خاورمیانه و سایر کشورها را فرا می خوانیم که به این همبستگی با پافشاری بر خواست قطع فوری عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه و خروج مهاجمان از خاک سوریه عمل کنند. باید کوشيد از طریق اهرم های بین المللی حکومت ماجراجو و جنایتکار اردوغان را با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، به تن دادن به حقوق بین الملل وادار کرد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

تهاجم نیروهای مسلح ترکیه به کانتون عفرین را شدیدآ محکوم می کنیم!

اردوغان به صراحت از پاکسازی قومی در این منطقه سخن می گوید!

تردیدی نیست که کابوس بزرگ دولت ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان، شکل گیری مناطق خودمختار و دمکراتیک کردنشین شمال سوریه بوده وهست و حتی طرح "تغییر رژیم" در سوریه به کمک نیروهای مزدورجهادی، برای گریز از این کابوس و انتقال آن به ترکیه بوده است. معاون ستاد کل "ارتش سوریه آزاد" نیروی مزدور ترکیه "هیثم افیسی" اعلام کرده که نیروی ده هزار نفری آن ها همراه با ارتش ترکیه قصد دارد نه فقط منبج بلکه همه مناطق شمال سوریه "روژاوا" را از نیروهای کرد باز پس بگیرند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر:

یورش دولت فاشیستی ترکیه به عفرین محکوم است!

مردم عفرین از آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون بارها حملات داعش، النصره و سایر گروههای جهادی و تبهکار را در هم شکسته و به گروه های ضد بشری اجازه ورود نداده اند. منطقه عفرین با بیش از نیم میلیون جمعیت، صدها هزار جنگ زده آواره را در خود پناه داده است. نباید مردم عفرین را تنها گذاشت. حمایت و همبستگی مردم کردستان، ایران و خاورمیانه در پشتیبانی از مردم عفرین و در محکویت دولت متجاوز ترکیه، حمایت گسترده و وسیع سازمانها، نهادها و نیروهای آزادیخواه و صلح طلب از دفاع حق طلبانه مردم عفرین و در محکومیت این تجاوز آشکار دولت اردوغان، میتواند بار دیگر این رژیم جنایتکار را به عقب نشینی وادارد.اعلامیه مشترک ۴ حزب و سازمان در کانادا:

در همبستگی با مردم ایران

ما سازمانهای امضاء کننده زیر تقاضا داریم که:
حقوق مردم ایران مبنی بر اعتراضات صلح امیز به رسمیت شناخته شود. این حق غیر قابل انکار مردم جهان است که در محیطی امن و به دور از خطر بتوانند به اعتراض بپردازند.
شکایات مردم ایران مورد توجه قرار گیرد و در رفع انها اقدام شود. مردم ایران حق دارند که از استانداردهای زندگی قابل قبولی برخوردار باشند و در شرایط مناسبی زندگی کنند.
همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.اعلامیه شماره ۴ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

پروژه کهریزک دوم، بی توقف، جان می گیرد!

بدین گونه کهریزک دوم، وسیع تر و شنیع تر از کهریزک اول در زندانهای علنی و مخفی رژیم در حال اجرا است و روزی نیست که جنازه عزیزی را به خانواده او تحویل ندهند و یا جنازه ای در گوشه ای از یک شهر شورشی پیدا نشود. به همین خاطر در یک هفته اخیر خانواده های دستگیر شدگان با تجمع در برابر زندان اوین و برخی از زندانها در شهرستانها نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت عزیزان خویش ابراز داشته اند. ما از همه انسانها و نیروهای آزادیخواه در داخل و خارج از کشور میخواهیم که کارزار وسیعی را برای توقف ماشین کشتار رژیم و برای آزادی فوری و بی و قید و شرط همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی و عقیده تی بر پا کنند. اگر ما نتوانیم دامنه این کارزار بین المللی را گسترش دهیم نخواهیم توانست جلوی ابعاد فاجعه را بگیریم .بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ

فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

ما امضا کنندگان این بیانیه همه کارگران، زنان، جوانان و عموم انسانهای شرافتمند و آزادیخواه را که از نظام سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی بجان آمده اند؛ فرا می خوانیم که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری که برپائی جامعه ای مرفه و عاری از هر گونه ستم و استثمار و با گسترده ترین آزادی ها را نوید می دهد، صفوف خود را یکپارچه تر و متحد تر کنیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

صدای قربانیان کهریزک های سراسر ایران باشیم

پیرامون زجرکش کردن جوانان وطن در زندان ها و بازداشتگاه ها

سازمان ما خشم و نفرت خود از جنایات رژیم اسلامی در قبال جوانان اسیرمیهن دربند را اعلام می دارد و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ما خواهان افشاء و محاکمه تمامی کسانی هستیم که دست شان به خون جوانان کشور آلوده است. ما از تمامی فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی و تمامی احزاب ، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق کارگران و تمامی مردم تحت ستم و تبعیض تقاضا داریم از هر طریق ممکن ، صدای بی صدایان باشند و صدای اعتراض خود به این جنایات را بلند کرده و اجازه ندهند فرزندان مردم در زندان ها و کهریزک های سراسر کشور زجرکش شوند. باید جوانان غیور و قهرمان مردم را از چنگال این جانیان نجات داد. فردا ممکن است خیلی دیر باشد .»  از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم
»  برای نجات جان بازداشت شدگان خیزش جاری به پا خیزیم!
»  فرزندان اسیر میهن دربند را از داعشیان حاکم پس بگیریم
»  بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید! به سرکوب اعتراضات مردم پایان دهید!
»  جنایت در اوین را محکوم می کنیم!
»  فراخوان برای راه اندازی و شرکت در تظاهرات و تجمع ها در حمايت از اعتراضات مردمی
»  به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه ۱۳۹۷
»  زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند
»  پیام به اجتماع اعتراضی ایرانیان در شهر پاریس
»  در شرایط کنونی، خشونت از طرف مردم، تیغ سرکوب رژیم را تیزتر می کند
»  همه زندانيان سياسی و دستگیرشدگان در اعتراضات مردمی، باید فورا آزاد شوند!
»  «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را جلو زندان ها و در سراسر میهن دربند فریاد کنیم!
»  به مناسبت شروع جنبش خودجوش مردم
»  بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره آغاز جنبش ۹ دی
»  این آغازی است بر یک پایان
»  درباره قیام انقلابی مردم ایران
»  از جنبش اعتراضی مردم ایران دفاع می کنيم!
»  کردستان و مسئولیتی تاریخی
»  پیام ما به آزادیخواهان: همکاری و اتحاد، ضرورت لحظه
»  به حمایت ازاعتراضات برحق مردم برخیزیم
»  ضرورت حادّ اتحاد عمل آزادیخواهان برای کمک به پیروزی ملت
»  تظاهرات اعتراضی گسترده مردمی
»  اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران
»  رفراندوم برای تغيير قانون اساسی
»  ضرورت حمايت کارگران و تشکل های کارگری از جنبش اعتراضی