دبیرخانە کومەلە زحمتکشان کردستان

اشغال مجدد کرکوک را محکوم می کنیم

ما از احزاب سیاسی کردستان عراق درخواست میکنیم کە اجازە ندهند در این شرایط دشمنان در صفوفشان شکاف بیشتر ایجاد نمایند و همەی تلاش خود را بە کارگیرند تا اتحاد مستحکمتری در میان خود ایجاد نمودە و بازسازی و اصلاح ارگانهای اداری و نظامی را در دستور کار خود قرار دهند. بە مردم کردستان تحت سیطرە جمهوری اسلامی اطمینان میدهیم کە بانگ حق خواهی و آزادیشان بی پژواک نخواهد ماند و جمهوری اسلامی این دشمن اصلی جنبش کردستان، در بحرانی ترین دوران زمامداری و حاکمیتش بە سر میبرد. از نظر ما ضروری است کە احزاب کردستان ایران دامنە همکاری و هماهنگی میان خود را بە سرعت گسترش دهند.اطلاعیه حزب كمونیست كارگری پیرامون تحولات در كردستان عراق

در محكومیت تحركات ارتجاعی علیه رای مردم مناطق كردنشین در عراق

نقشه های شوم تمامی این مرتجعین علیه آراء و حرمت و آزادی مردم و زندگی مردم كردستان عراق را میتوان و باید خنثی و نقش بر آب كرد. میتوان متشكل شد، میتوان سازمان داد. میتوان شوراهای مردمی را شكل داد و قاطعانه به مقابله با این شرایط برخاست. هر درجه پیشروی در راه رهایی و آزادی در گرو خلاصی از سلطه احزاب ارتجاعی و ناسیونالیستی و گرد آمدن به دور پرچم مستقل و سوسیالیستی طبقه كارگر و اردوی كمونیسم كارگری در كردستان است.
حزب كمونیست كارگری تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب را به دفاع از اراده اعلام شده مردم مناطق كردنشین برای جدایی از عراق و تشكیل یك حكومت غیر مذهبی، غیر قومی، سكولار، آزاد و برابر فرامیخواند.بیانیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سخنان ترامپ به حد کافی هشدار دهنده و روشنگر بود

پیرامون موضع گیری جدید دولت آمریکا علیه برجام

سخنان ترامپ جای تردیدی باقی نگذاشت که دشمنی او بیش از آن که علیه جمهوری اسلامی باشد ، متوجه کشوری است به نام ایران. او وقتی از "خلیج عربی" صحبت می کند ، جای تردیدی باقی نمی گذارد که در پی اجرای طرح جنایت کارانه و خونبار "تغییر نقشه خاورمیانه بزرگ" است و می خواهد ملت های این منطقه را به جان هم بیندازد. سخنان ترامپ نشان داد که او اکنون از سیاست اعلام شده قبلی اش در قبال ایران (یعنی "تغییر رژیم مسالمت آمیز با تکیه بر نارضایی های داخلی مردم ایران") فراتر رفته و برای "عراقی کردن" ایران تلاش می کند و این سیاستی است که در عمل حتماً موقعیت جمهوری اسلامی را در مقابل مردم تقویت میکند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دست شریعت از گریبان مردم ایران کوتاه!
به آپارتاید مذهبی و آپارتاید جنسی پایان دهیم!

در محکومیت تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد

سازمان ما آپارتاید جنسی و آپارتاید مذهبی در کشور را بشدت محکوم می کند و بر آن است که باید برای کوتاه کردن دست شریعت از قوانین و قدرت تلاش همه جانبه ای صورت گیرد. بدون در هم شکست حاکمیت دینی و جدائی دین از دولت، نمی توان به سوی آزادی، دمکراسی و همبستگی انسانی حرکت کرد. با دفاع قاطع و همه جانبه از حق شهروندی برابر همه مردم کشور، باید در برابر حاکمیت تاریک اندیش و شریعت مداران متحجر ایستاد و از همبستگی ملی و اتحاد داوطلبانه و آزادی مذهب و عقیدۀ همگان دفاع کرد. هر چند با آن عقیده و مذهب موافق نباشیم. نباید اجازه دهیم داس تاریک اندیشی شریعت مدار، ریشه های همبستگی و اتحاد سراسری مردم ایران به نابودی بکشاند.kargaran.jpg
بيانيه مشترک

در دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگیران

کارگران کشورمان با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از يکسو با تعطيلی واحدهای توليدی و کاهش ظرفيت توليدی آن ها، اخراج‌های دسته جمعی، بيکاری، عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران، انجماد دستمزدها، تمدید نشدن قراردادها، قرادهای موقتی و سفيد امضاء، تبعيض جنسيتی و ناايمنی محل های کار و از سوی ديگر سرکوب تشکل های مستقل سندیکایی و بازداشت فعالين کارگری.jalal-talebani03.jpg
اطلاعيه مشترک

در بزرگداشت یاد و خاطره جلال طالبانی
سیاستمدار برجسته و واقع بین

جلال طالبانی نقش برجسته ای در نزدیکی نیروهای سیاسی مختلف به همدیگر و در تنظیم قانون اساسی جدید عراق داشت. بسیاری از بندهای این قانون در عرصه های مختلف از جمله در به رسمیت شناختن حقوق زنان، اقلیت ها و نیز حقوق اساسی مردم کردستان عراق، از اندیشه ها و عمل او تاثیر پذیرفته است. او در کردستان به عنوان یک سیاستمدار و مبارز کهنه کار، محبوبیت خاص خود را داشت و در عراق بعد از صدام گره گشای بسیاری از حلقه‌های کور جامعه سیاسی عراق در دوران پرتلاطم شعله ورشدن درگیری های قومی و مذهبی بود.aksariat.jpg
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (کثریت)

تسلیت بە خانوادە محمد جراحی

ما زندان بانان، دستگاە قضایی و سایر مسئولین جمهوری اسلامی را بخاطر مانع تراشی بر سر راە درمان محمد جراحی در مرگ وی وایجاد شرایط غیر انسانی برای زندانیان مقصرمی دانیم و بهمین خاطر رفتار ضد انسانی آنها با زندانیان سیاسی بی گناە را کە اساسا با اتهامات ساختگی محکو و زندانی شدەاند محکوم می کنیم. گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ضمن تجلیل از زحمات فداکارانە و موثر و گرامی داشت خاطرە محمد جراحی در گذشت وی را بە خانوادە بستگان، دوستان و سازمانهای کارگری تسلیت می گوید و خود را در غم آنان شریک می داندپیام سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشتِ محمد جراحی فعال کارگری

رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی، عامل تمام کش کردنِ این فعال پرشور جنبش چپ ایران است!

این اولین بار نیست که رژيم اسلامی و زندانبانانش، با بی توجهی به وضعیت جسمی زندانیان بیمار بویژه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی مقاوم، موجبات قتل تدریجی آنها را فراهم میکند. محمد جراحی همچون شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری ایران خاری در چشم رژیم حافظ منافع سرمایه داران و آقازاده های میلیاردر مدعی "ژنِ خوب" بود. با قتل خاموش محمد جراحی متاسفانه جنبش کارگری و جنبش کمونیستی ایران یکی از استوارترین یاران خود را دیگر در صفوف خویش ندارد.پس از همه پرسی مردم کردستان عراق:

ضرورت مذاکره، پرهیز از تهدید و تنش بیشتر!

هیات هماهنگی
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت

ما با احترام به حق مردم کردستان عراق در تعیین سرنوشت خود، تهدید اقلیم کردستان و محاصره‌ی آن را گامی در جهت افزایش تنش در منطقه و محکوم می دانیم. واکنش تند دولت و مجلس عراق و نیز اقدامات اخیر دولت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران، در جهت دامن زدن به بحرانی دیگر در منطقه است و تنها راه جلوگیری از چنین بحرانی، پذیرش واقعیت همه پرسی و فعال نمودن دیپلماسی به جای سازمان دادن مانور نظامی و تهدید مردم کردستان عراق است. بهترین گزینه برای کاهش تنش، تشویق دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق برای حل اختلافات خود بر سر میز مذاکره است.پیام تسلیت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سیاست رذیلانه "مرگ خاموش" ، بازهم قربانی گرفت

به مناسبت مرگ محمد جراحی فعال کارگری

محمد جراحی، فعال کارگری و از کارکنان سابق عسلویه که تجربۀ سه دهه فعالیت مبارزات کارگری را با خود داشت، در سال ۱۳۹۰ به دلیل فعالیت های سندیکایی و کارگری با اتهامات "تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام"، "مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت" و نیز "توهین به رهبری" در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز توسط «قاضی حملبر» جمعا به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.aksariat.jpg
بعد از همه پرسی در کردستان عراق

مذاکره به جای تهديد نظامی و محاصره اقتصادی

ما بر پذيرش واقعيت همه پرسی و احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، تاکيد داريم و معتقديم رد مذاکره با مقامات کردستان عراق توسط حيدر العبادی و مشروط کردن آن به پس گرفنن همه پرسی، دو طرف را به برخوردهای حاد سوق می دهد و پای کشورهای ديگر را به اين منطقه می کشاند. عدم توسل به خشونت توسط دولت عراق در جريان برگزاری همه پرسی، می تواند و بايد بعد از همه پرسی هم ادامه يابد. خاورميانه پر از کانون های بحران و جنگ های نيابتی است. اضافه شدن يک کانون بحران بر کانون های موجود به زيان کردستان عراق و سه کشور هم مرز آن است. راه جلوگيری از تنش و بحران، مذاکره و گفتگو بين کردستان عراق و دولت عراق است.اعلاميه هيئت اجرائي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر)

اجازه ندهیم
جان سهيل عربي را با "مرگ خاموش" بستانند!

سازمان ما ضمن دفاع از جان زندانيان سياسي و دفاع از آزادي بيان و انديشه بي هيچ حصر و استثناء و همچنين ضمن ستايش از مقاومت شجاعانۀ پيكارگران دربند بر اين نكته تاكيد مي كند كه بكارگيري شيوه مقاومت بايد بگونه اي باشد كه در مسير طولاني آزادي و رهائي صدمات جاني دراز مدت بر آنها وارد نشود. همچنین ما از همۀ تشکل ها، گروه ها، سازمان ها، احزاب و همه آزادیخواهان و برابري طلبان و عدالت جویان تقاضا داریم صداي این مقاومت درخشان در زندان ها باشند و اجازه ندهند سیاست "مرگ خاموش" زندانیان سیاسي توسط مقامات امنیتي و قضائي جمهوري اسلامي به پیش برده شود.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

بعد از همه پرسی هم، تنها راه، بازگشت بر سر میز مذاکره است!

اتحاد جمهوریخواهان ایران در عین احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، عمیقا بر این واقعیت اعتقاد دارد که عمل به تصمیماتی این چنین مهم، در گرو تحکیم سازوکارهای دمکراتیک، قبل از همه در خود اقلیم و نیز در عراق است. قانون اساسی فعلی عراق بیش از هر قانون دیگری در خاورمیانه مسیر پیشرفت در این عرصه را هموار کرده است. دولت مرکزی عراق و دولت حاکم بر اقلیم کردستان، هیچ کدام نفعی در تشدید فضای متشنج و تهدید متقابل ندارند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

رفیق عمر محمدی چشم از جهان فرو بست

عمر محمدی رفیقی با اعتقاد عمیق به آرمان کمونیستی و متعهد به فعالیت تشکیلاتی بود. او به طور منظم در کنگره های سازمانی شرکت کرده و به طور فعال در مباحثات اظهار نظر می کرد و با همه امکانات خود از فعالیت های سازمانی حمایت می کرد. در لحظات حساس و سرنوشت ساز برای آینده و سمت گیری سازمان، تصمیم و انتخاب او بی ابهام و روشن بود: سوسیالیسم . ما عمیقاً از دست دادن نابهنگام رفیقی که در طول چند دهه درهمۀ فراز و فرود های مبارزاتی،سازمان را همراهی کرده است، متاسفیم و از دست دادن او را به همسر، فرزندان، همه رفقای سازمان و فعالان چپ و آزادیخواه تسلیت می گوئیم.چریکهای فدایی خلق ایران

مبارزات دلاورانه کارگران اراک و درس های نهفته در آن ها!

مبارزات دلاورانه کارگران آذر آب و هپکو علیه سرمایه داران و رژیم جمهوری اسلامی ، جلوه ای از مبارزات تمامی طبقه کارگران ایران علیه بی عدالتی می باشد ، همچنان که مطالبات بر حق آنان خواست های صنفی عمومی کارگران ما را بیان می کند. بر تمام انسان های با وجدان و نیروهای مبارز و مترقی ست که از این مبارزات پشتیبانی کرده و خواست قلبی کارگران ایران یعنی رسیدن به آزادی و دموکراسی و نابودی نظام استثمارگر حاکم و رژیم حافظ آن ، جمهوری اسلامی را با صدایی بلند در افکار عمومی منعکس کنند. باشد که نیرو های راستین مدافع طبقه کارگر بتوانند در جهت تسهیل راه پیوند با کارگران مبارز و انقلابی ایران به منظور یاری به تحقق خواست اصلی آنان که رسیدن به سوسیالیسم و جامعه ای عاری از هرگونه ظلم و استثمار است ، گام های هر چه مؤثر تری به پیش بردارند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در برابر حاکمیت سرکوبگر، همبستگی سراسری را سازمان دهیم

در اعتراض به سرکوب وحشیانۀ حرکت های کارگری

زمان آن فرارسیده است که سازمان ها، تشکل ها و فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی با احترام کامل به استقلال تشکل های صنفی، استقلال از دولت ، احزاب و سازمان ها، راه سازمانیابی مستقل کارگران و کلیه اقشار اجتماعی را هموارتر سازند و در راه ایجاد تشکل های سراسری بخش های گوناگون و همگرائی ها آنها مجددانه بکوشند. سازمان ما که در تمامی طول حیات سازمانی اش در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگران ودیگر بخش های جامعه و در راه آزادی، دمکراسی، همبستگی، عدالت، برابری و در یک کلام سوسیالیسم مبارزه کرده است، خود را جزئی کوچک از این رزم به هم پیوستۀ نیروی کار و زحمت می داند و هر نوع سرکوب این جنبش رشد یابنده را، چه با گاز اشک آور و باتوم در اراک باشد ، چه در اتوبوس های شرکت واحد و یا در زندان های قرون وسطائی، بشدت محکوم می کند.aksariat.jpg
اعلامیه گروه کار جوانان سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت

زنگها به صدا در می آیند
امسال هم ميليون‌ها کودک و نوجوان از تحصیل باز می مانند!

بمناسبت اول مهر روز بازگشایی مدارس

ما بر این باوریم که اکنون بیش از هر زمان دیگر, توجه ويژه به امر آموزش، حذف امر پرورش از وزارت آموزش و پرورش، اختصاص بودجه لازم برای مراکز آموزشی، بازنويسی کتاب های درسی و حذف نگرش واپسگرا و خرافاتی از کتاب ها، تغييرات در کادر وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی، توجه اکید به کودکان کار و کودکان خیابان، بايد در الویت کارهای دولت آقای روحانی قرار گیرد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

فضاهای آموزشی کشور،
به جای شریعت تاریک اندیش و آزمندی غارتگرانه،
به روشنائی، آگاهی و آزادی نیاز دارد!

به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷

برای پایان دادن به حاکمیت فرماندهی ضد دمکراتیک، تاریک اندیشانه و از بالا بر سیستم آموزشی کشور و برای پایان دادن به حاکمیت دین و شریعت و سود و غارتگری بر فضاهای آموزشی کشور و از این طریق برای از میان برداشتن تبعیض های سازمانیافته علیه دختران جوان کشور، علیه اقلیت های مذهبی و بویژه بهائیان ، علیه کودکان مناطق ملی یا کودکان خانواده های فقیر و زحمتکش و کودکان پناهنده و مهاجر، تنها نیروی بخش های آموزشی کشور کافی نیست. دانش آموزان و معلمان کشور، در برگیرنده همه بخش های جامعه هستند. اکثریت این نیرو از زحمتکشان جامعه اند، نیمی از آنها را زنان و دختران تشکیل می دهند و بخش های ملی کشور نیز حضوری فعال در میان شان دارند.چریکهای فدائی خلق ایران

در باره رفراندم در کُردستان عراق

واقعیت این است که رفع ستم ملی در کُردستان مستلزم در هم شکستن مناسبات سرمایه داری و سلطه امپریالیسم می باشد و خلق کُرد تنها در زمانی قادر خواهد بود از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار گردد که مبارزه خود را در جهت نابودی سرمایه داران و مزدوران حاکم سازمان دهد تا با کنار زدن آن ها ، شرایط آزاد و دمکراتیک در کُردستان بر قرار گردد. تنها در چنین شرایطی است که امکان تحقق حق تعیین سرنوشت مهیا می شود و توده های مردم امکان می یابند در باره آینده خویش خود تصمیم بگیرند. این را هم باید گفت که بر اساس تجربه و همه واقعیت های موجود ، رهائی نه فقط خلق کُرد ، بلکه دیگر خلق های منطقه خاورمیانه در گرو اتحاد مبارزاتی آن ها با یکدیگر ، در مقابل دشمنان مشترک خود می باشد و آمریکا ، اسرائیل و روسیه ، دشمنان برجسته همه ما هستند.aksariat.jpg
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بازداشت و ضرب شتم کارگران حق طلب هپکو و آذرآب را محکوم می کنیم

ما ضمن حمایت قاطع از حرکت اعتراضی و مطالبات حق طلبانە کارگران هپکو و آذرآب اراک و محکوم نمودن ضرب و شتم کارگران بە خاطر طلب حق و حقوق شان، خواهان رسیدگی عاجل بە مطالبات کارگران معترض ، آزادی بی قید و شرط کارگران دستگیر شدە و مجازات عوامل تعرض بە کارگران و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی در تجمعات صنفی و رعایت اکید حق اعتصاب و سایر حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران هستیم.پیام سازمان راه کارگر

به مناسبت آعاز سال تحصیلی جدید

روز اول مهر، با آغاز سال تحصیلی جدید، کودکان و جوانان با شور و نشاط فرواوان، فضای مدارس و دانشگاهای کشور را دگرگون می سازند و بار دیگر شوق و شادی را به کوی و برزن باز می گردانند. زندگی میلیون ها تن از مردم نیز رنگ دیگری می گیرد و دغدغه خاطرشان با رفتن و برگشتن محصلین نوسان می یابد. ما این روز را به همه والدین و مردمان ایران شادباش می گوئیم. زیرا که دانش آموزان و دانش جویان کنونی، به عنوان امید بزرگ فردا، سرنوشت آینده کشور را رقم می زنند.sadegh-sharafkandi.jpg

پیام به مراسم بزرگداشت دکتر صادق شرفکندی

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ترور او و یارانش در برلین

تلاش جمهوری اسلامی برای ترور رهبران و ضربه زدن به حزب شما، نشاندهنده نقش و اهمیت این حزب هم در کردستان و هم در تلاش برای استقرار دمکراسی در ایران است. حزب شما همواره در عین حضور مستمر در سنگر مبارزه در کردستان، نقش مهمی در تلاش برای ایجاد اتحاد در صفوف اپوزیسیون دمکرات داشته است. نقش برجسته دکتر قاسملو و نیز دکتر شرفکندی در این عرصه با توجه به مقبولیتی که این دو در میان نیروهای اپوزیسیون داشتند، غیر قابل انکار است. بدون تردید تداوم راه این رهبران فرهیخته نیز، می تواند حزب شما را به یکی از ستون های اصلی جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک در ایران تبدیل کند.aksariat.jpg
پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

«میکونوس»، جنایتی فراموش نشدنی

به مراسم ٢٥مین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش

ما در این بیست و پنجمین سالگرد "جنایت میکونوس"، ضمن محکوم کردن آمران و عاملان این ترور در جمهوری اسلامی، بار دیگر خاطره زنده یادان دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی را گرامی و بزرگ می داریم و به نام و یادشان درود می فرستیم. ما با حزب دمکرات کردستان ایران و همه آنانی که داغدار این جنایت هستند ابراز همدردی کرده و همبستگی خود در مبارزه علیه هرگونه تبعیض و از جمله تبعیض ملی در کشورمان را با این دوستان ابراز می داریم. نام و خاطره شرفکندی و یارانش ثبت جاودانه تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ایران و کردستان ایران است.aksariat.jpg

نامه مسئول هیأت سیاسی - اجرایی فداییان خلق (اکثریت) به مقامات پارلمان اروپا

چند هفته پیش، شماری از زندانیان سیاسی در ایران، شامل کارگران، روزنامه نگاران، فعالان اتحادیه ای، معلمان و نیز فعالان سیاسی و حقوق بشری به عنوان آخرین راه اعتراض علیه شرایطی که در آن نگهداری می شوند، دست به اعتصاب غذا زدند. شماری از آنان هنوز در اعتصاب غذا به سر می برند. جان آنان در خطر است.
ما اکیدا از شما می خواهیم صدای اعتراض خود را علیه رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی ایران بلند کنید. ما پشتیبانی شما از خواستهای زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا را خواهانیم. ما اکیدا از شما می خواهیم توجه به خواستهای زندانیان را مطالبه کنید.UDIran-logo-fullx200.jpg
اعلامیه اتحاد برای دموکراسی در ایران

انتخابات سترون

ضرورت شکستن چارچوب ها و مسلط کردن گفتمانی جدید

اتخاد برای دموکراسی در ایران انتخابات آزاد را جزیی از مبارزات مدنی میداند و نه حاصل و نتیجه ان. این دو را نمی شود از هم تفکیک کرد و به همین خاطر ان را به عنوان استرتژی گذار به دموکراسی در ایران انتخاب کرده است. ما از همه کنشگران سیاسی می خواهیم برای توسعه مبارزات مدنی، برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و واقعی در ایران و برای آزاد کردن انتخابات از قید و بندهای نظام انتخاباتی اسلامی، همگام بشوند ودر راه ایجاد تفاهم و توافق برسر راه رسیدن به دموکراسی در ایران تلاش های خود را یگانه کنند.»  از برپائی غرفه " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" پشتیبانی می کنیم!
»  چرا اعلامیۀ "هیات هماهنگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" "در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان" مورد تائید ما نسیت؟
»  مردم زحمکش کردستان، هم سرنوشت تمامی مردم ایرانند!
»  دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی!
»  برای پایان دادن به چنین جنایت هائی، باید رژیم جمهوری اسلامی، به عنوان ساختار سازمانده آن جنایات را در هم شکست!
»  خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری هستیم! آزادی عقیده و بیان را به رسمیت بشناسید!
»  در سوگ عباس عاقلی زاده
»  تسليت به مسئولين و اعضاء نهضت آزادی ايران به مناسبت درگذشت دکتر ابراهيم يزدی
»  ما خواهان لغو حکم اعدام محمد علی طاهری هستيم!
»  پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران
»  درباره همه پرسی استقلال کردستان عراق!
»  زندانیان سیاسی، مدافعان جان بر کف آزادی ها هستند! صدایشان باشیم!
»  همسویی روحانیت ارتجاعی با سیا و دربار
»  ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روزی علیه استقلال و آزادی ایرانیان
»  ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی هستیم!
»  آنها از صدای پای کارگران و معلمان به وحشت افتاده اند!
»  فراخوان برای پشتیبانی از خواست های مهدی کروبی!
»  پروژه شرورانه مرگ تدریجی محصوران را متوقف سازید.
»  از خواست های مهدی کروبی پشتیبانی می کنیم!
»  از خواست های مهدی کروبی حمايت می کنيم!
»  به دفاع از حق کار به عنوان یک اصل مسلم حقوق بشر به پاخیزیم
»  رأی به آوایی یعنی مهر تایید بر سی و هشت سال کشتار
»  موضع ما پیرامون اکنون «مسئله کرد»
»  یار وفادار "راه کارگر" از میان ما رفت
»  به مناسبت سد و یازدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت و روز تحلیف رئیس جمهور روحانی