bepish-setare2.jpg
پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

به رنج ديدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!

نیروی چپ در ایران همواره پیشتاز و پشتیبان مبارزات ملی ـ قومی و ساختن ایرانی آزاد، دمکراتیک و سیستم غیرمتمرکز بوده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای گذار به جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیر متمرکز، همراه و در کنار همه فعالین ملی ـ قومی ایرانیان خواهد بود که در راه رفع تبعیض مضاعف و برای ساختن ایرانی دمکراتیک مبارزه می کنند. ما عمیقا اعتقاد داریم که مبارزه برای استقرار دمکراسی در کشورمان با مبارزه برای رفع تبعیض مضاعف و برای ساختن یک سیستم حکومتی غیرمتمرکز، از هم تفکیک ناپذیرند. ما دست نيروهائی را که در اين مبارزه مشارکت دارند، برای همکاری به گرمی می فشاریم.kargaran.jpg
هيئت موضع گيری موقت حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

به پيشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگران!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزاری روز همبستگی جهانی کارگران را حق شما و بخشی از دستاوردهای مبارزاتی جنبش کارگری می داند و ضمن محکوم نمودن موانع و تهدیدات دولتی بر سر راە برگزاری آزادانە روز جهانی کارگر، حمایت و همبستگی خود را با کارگران و تشکل های مستقل کارگری اعلام و بر برگزاری گسترده مراسم روز کارگر تاکيد دارد. ما احزاب و سازمان های عدالت خواە را بە حمایت از کارگران و زحمتکشان فرا می خوانیم و آمادگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای همکاری در این مورد را اعلام می داريم.سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

ما خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی هستیم

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن مخالفت با اعدام، براین باور است که همبستگی و اشتراک گفتمان همه نهادها، نیروها و تلاشگران همه عرصه‌ها که اعتقاد به لغو حکم اعدام دارند، امری ضرور برای تعمیق و نهادینه کردن این خواست می‌باشد. با تمام توان و به گونه ای یکپارچه و همصدا، با بهره گیری از همه امکانات، در این راه بکوشیم.bepish-setare2.jpg
در محکومیت حمله آمریکا و متحدانش به سوریه!

بحران سوریه راه حل نظامی ندارد!

هیئت موقت موضعگیری سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حملات اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه برخلاف ادعای این دولت ها، کمکی به پایان دادن به جنگ در سوریه نمی کند. این حملات نه در جهت صلح در سوریه است و نه آن طور که آمریکا و متحدینش مدعی هستند، برای متوقف کردن استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ سوریه بوده است. این حملات به آوراگی و کشتار و ویرانی بیشتر در سوریه دامن می زند. اکنون نیمی از جمعیت سوریه بی خانمان است. شهرهای بزرگ ویران شده اند. صدها هزار نفر جان خود را از دست داده اند. آن چه که مردم سوریه نیاز دارند بمباران و جنگ بیشتر نیست، صلح و توقف بمباران ها و امکان بازگشت بر سر خانه و کاشانۀ خویش است. این کار زمانی امکان پذیر است که جامعۀ بین المللی بتواند جنگ را متوقف کند و امکان صلح و مراجعه به مردم برای تعیین سرنوشت آینده کشور را مهیا کند. این امر بدون توافق بر سر میز مذاکره ممکن نیست.bepish-setare2.jpg

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
به زنان ايران

حکومت ايران و قانون گذاران آن با توسل به شرع و سنت، امکان مشارکت زنان در حوزه های سیاسی حتی از بسياری از کشورهای همسایه تنگ تر کرده و دست خود را برای تصویب و اجرای قوانین زن ستيز هرچه بیشتر گشوده اند. هم چنان زنان به لحاظ قانونی در موقعيت فرودست در جامعه قرار دارند و از تبعيض جنسيتی، خشونت های جنسی در خانواده، محيط کار و جامعه و قوانين زن ستيز جمهوری اسلامی رنج می برند. علیرغم اینکه شما زنان و دختران ایران در طول دهه های اخیر گوی سبقت را از مردان در بسیاری از رشته های آموزشی دانشگاهی ربوده ايد، اما سهم اتان از مشاغل درخور بخصوص در سطح مدیریت بسیار پایین تر از مردان است.bepish-setare2.jpg

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
به کارگران و زحمتکشان ايران

ما بە شما درود می فرستیم، مبارزات و اعتراضات حق طلبانە شما کارگران، معلمان، پرستاران بازنشستگان و عموم شما مزدبگیران یدی و فکری را ارج نهادە و از آن حمایت می کنیم. ما مبارزات شما علیە بی عدالتی، دیکتاتوری و پایمال سازی حقوق سندیکایی را موثر و آن را منطبق با منشور خود می دانیم و بە سهم خود دوش بە دوش شما برای متحقق نمودن آنها تلاش می کنیم.bepish-setare2.jpg
هیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گزارش کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در روزهای دهم تا دوازدهم فروردین ماه سال نو ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸، کنگره مشترک سه تشکل چپ: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ در شهر کلن برگزار گردید و بعد از سه روز همکاری سازنده، موفق شد آرزوی دیرپا برای ایجاد تشکل واحد را عملی کند. این کنگره مشترک، محصول تلاش چندین ساله اعضای شرکت کننده در آن برای یکی شدن بخشی از چپ بود.bepish-setare2.jpg

پیام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
به مردم ايران

وحدت و اتحاد چپ، پاسخ به نیازی است که آتش اشتیاق‌ آن در دل جامعه خواستار آزادی و عدالت اجتماعی ایران شعله‌ می کشد. کشور ما در اوضاعی به سر می برد که برآمد چپ در آن، تاخیربردار نیست. صدای میلیون‌ها زحمتکش محروم از داشتن حداقل معاش و جوانان بیکار برای برخورداری از امنیت اقتصادی و رهایی از دغدغه فقر به جایی نمی رسد. این مردمان به صدای پشتیبان و نافذ نیاز دارند. جز آنانی که از نظام رانت خوار جمهوری اسلامی بهره می برند، همه گروه بندی های اجتماعی جامعه متکثر ما تحت این یا آن تبعیض و یا همزمان چندین نوع تبعیض قرار دارند. ما برآنيم که پرچم اعتراض و مقاومت را در برابر همه تبعیضات برافرازيم.bepish-setare2.jpg
اطلاعیه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

نخستین جلسه شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار شد.

تدارک نخستین پلنوم حضوری شورای مرکزی حزب، یکی از موضوعات در دستور این جلسه بود. برای برگزاری این نشست، یک هیئت سه نفره انتخاب شد تا برگزاری آن را طی یک ماهه آتی، تدارک ببیند. قرار شد این هیئت، علاوه بر تدارک عملی و فنی پلنوم، برنامه عمل، طرح ساختار و آئین نامه شورای مرکزی را تهيه و برای تصمیم گیری ارائه دهد.
دومین موضوع در دستور این جلسه، پرداختن به مجموعه اقدامات و وظایفی است که پس از کنگره در دستور شورای مرکزی منتخب، قرار گرفته است. شورای مرکزی برای انتشار پیام های کنگره، موضع گیری های سیاسی و هماهنگی مجموعه کارهای جاری، هیئتی تحت نام هیئت موقت موضع گیری سیاسی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) انتخاب نمود.etehad-baraye-demokrasi.jpg
اتحاد برای دموکراسی در ایران

کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

اطلاعیه شماره دو

همانگونه که در اطلاعیه قبل اعلام شد در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ، ۱۴ و ۱۵ آوریل ۲۰۱۸ کنفرانسی با عنوان "مدیریت گذار از جمهوری اسلامی" در شهر لندن برگزار خواهد شد که در آن جمعی از شخصیت های عرصه سیاست و فرهنگ ایران از داخل و خارج کشور، از گرایش های مختلف سیاسی، شرکت خواهند داشت و به رایزنی و چاره اندیشی پیرامون وضعیت سیاسی متحول ایران خواهند پرداخت.hambastegi-socialisti.jpg
همبستگی سوسیالیستی ایرانیان

نظری پیرامون
تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق)

ما یگانه راه واقعی و صلح آمیز برای توسعه سیاسی در ایران و بستر مناسب مبارزه طبقاتی و سیاسی در میهن را آزادی وگسترش و تقویت احزاب و نهادهای سیاسی می دانیم و معتقدیم برای مقابله با پوسیدگی و فروریزی جامعه می بایست کثرت گرایی "پلورالیسم" سیاسی را پذیرفت وساختارهای حکومتی باید حزبی شوند و قدرت حاکمیت مابین احزاب سیاسی به نسبت رایی که می توانند از مردم در شرایط آزاد کسب کنند، تقسیم گردد. بر این پایه نظری، آزادی فعالیت احزاب و تقویت سازمان ها و نهادهای سیاسی را با حضور پرشمار مردم خواهانیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اشتیاق بازگشت به سرزمین مادری،
سرکوب شدنی نیست!

در دفاع از حق بازگشت مردم فلسطین

روز سی‌ام مارس، هم زمان با «یوم‌الارض»، روز زمین، سی هزار نفر از مردم فلسطین، به راهپیمائی اعتراض به اشغال و مصادرۀ زمین های فلسطینان توسطدولت اسرائیل، با شعار حق بازگشت آواره‌گان به زادگاه خود مبادرت ورزیدند. این راه‌پیمایی که با نام "بازگشت بزرگ" صورت گرفت، با شقاوت همیشگی ارتش اسرائیل روبرو گشت. براساس توِئیت ارتش اسرائیل که مدت کوتاهی پس از انتشار، از صفحه توئیتر پاک شد، بیش از صد تک‌تیرانداز اسرائیلی، با سازماندهی قبلی و عامدانه، تظاهرکنندگان را به گلوله بستند. توئیتر رسمی «آی‌دی‌اف» وزارت دفاع اسرائیل در این رابطه چنین نوشته بود: “همه‌چیز دقیق و حساب‌شده بود، ما دقیقاً می‌دانستیم که هر‌ گلوله در کجا می‌نشیند”.kongere-moshtarak15.jpg
اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون

بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جای خوشحالی است که سه تشکل چپ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، با برگزاری موفقیت آمیز کنگره مشترک خود، در روزهای دهم تا دوازدهم فروردین برابر با ٣۰ مارس تا اول آوریل، حزب چپ ایران(فداییان خلق) را بنیان گذاشتند.
کنگره مشترک با حضور جمع قابل توجهی از مهمانانی برگزار شد که نسبت به حضور و سرنوشت چپ در مبارزات امروز ایران از خود حساسیت و علاقمندی ویژه‌ای نشان دادند. حضور مهمانان در کنگره و شرکت دلسوزانه‌ آنان در مباحث کنگره، برای اتخاذ تصمیمات سنجیده‌تر ما بسیار ارزشمند بود. مباحث این کنگره از طریق حضور نمایندگان چند سایت رسانه‌ای معتبر تحت پوشش قرار گرفت و از طریق چند شبکه مجازی مستقیماً پخش شد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

برای دفاع از حق حیات
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
بپاخیزیم!

در دفاع از مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در هفتم و هشتم فروردین ۱۳۹۷، در اعتراض به واگذاری زمین های کشاورزی به شرکت های پیمانکاری و عدم پرداخت ‎دستمزد ،عیدی و پاداش سال قبل، با تعطیلی کارخانه در هشتم فروردین از سوی امید اسد بیگ، مدیرعامل کارخانه روبرو شد. این اعتراضات، بیان شکست سیاست های سرکوبگرانه حکومت و کارفرمایان در هفته پایانی سال ۱۳۹۶ بود که با دخالت سپاه و دستگیری و فراری دادن فعالان کارگری و سندیکائی، در صدد بازگرداندن "آرامش" به کارخانه، بدون پاسخگوئی به خواست های به حق کارگران بود.salman1.jpg
دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در سوگ از دست دادن رفيق سلمان نجفیان

رفيق سلمان در سال های اول انقلاب مسئول کميته ايالتی کرمانشاه بود. او بعد از سال ۱۳۶۲ در داخل کشور ماند و به فعاليت تشکيلاتی در فضای شديد امنيتی ادامه داد. او از سال ۶۲ تا ۶۵ جزو مسئولين تشکيلات مخفی سازمان در داخل کشور بود. سلمان در سال ۱۳۶۶ از ايران خارج و در کشور سوئد اقامت گزيد و بار ديگر شغل آموزگاری را انتخاب کرد. رفيق سلمان در پلنوم سال ۶۵ به عضويت کميته مرکزی در آمد و در کنگره اول سازمان به عنوان عضوي شورای مرکزی انتخاب شد.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهریخواهان ایران

پیام شادباش نوروزی
به مناسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۷

اتحاد جمهوریخواهان ایران امیدوار است که سال ۱۳۹۷ سال به ثمر نشستن مبارزات مدنی مردم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود و تامین حقوق شهروندی، سال آزادی زندانیان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی، سال عقب نشینی استبداد، سال کاهش دامنه فقر و بیکاری در کشور و به ثمر رسیدن تلاش هایی باشد که برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و متکی بر اراده آزاد شهروندان کشور صورت می گیرد.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اشغال عفرين توسط دولت ترکيه را محکوم می کنيم!

ما خواهان توقف عملیات نظامی "شاخه زیتون"، پايان دادن به اشغال عفرين و کشتار و آواره کردن مردم آن هستيم و از "کمپین بین‌المللی حمایت و همبستگی با مردم و مبارزین عفرین" که از طرف شخصیت‌های سرشناس جهانی آغاز شده و از فراخوان تظاهرات جهانی برای محکوم کردن ترکیه و حمایت از مقاومت مشروع نیروه های کرد که در روزهای ۲۳ و ۲۴ مارس برگزار می شود، حمايت می کنيم.بیانیهٔ نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت بیست‌و نهم اسفند
روز فرخندهٔ پیروزی ملت ایران بر استعمار انگلیس

نهضت مقاومت ملی ایران فرارسیدن نوروز باستانی و هم‌چنین شصت‌و هفتمین سالگرد ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، روز فرخندهٔ ملی شدن صنعت نفت را به ملت بزرگ ایران و بخصوص به تمام پویندگان راه نهضت ملی و پیروان مصدق تبریک می‌گوید و با ارج گزاردن به مبارزین جنبش آزادی‌خواهانه‌ی اقشار و طبقات گوناگون ملت بالاخص زنان و مردان جوان جانباخته جامعه و زنان شیردلی که با گسستن بند اسارتِ حجاب اجباری از خطر زندان و شدیدترین مجازات‌های دستگاه جابر جمهوری اسلامی نهراسیده‌اند، خود را در شادمانی هموطنان گرامی شریک می‌داند.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

سال نو بر همگان خجسته باد!

جشن نوروز را ده ها میلیون انسان در ایران،‌ جمهوری آذربایجان، ازبکستان،‌ افغانستان،‌ ترکیه،‌ پاکستان،‌ هند،‌ تاجیکستان،‌ ترکمنستان، کردستان عراق، کردستان سوریه، قرقیزستان،‌ قزاقستان، و حتی مناطقی از قاره آفریقا می شناسند و برگزار می کنند. نوروز، رسمی است که فارغ از ریشه تاریخی آن، دیگر به هیچ قوم، مذهب، زبان و ملیتی تعلق انحصاری ندارد. و این بر جذابیت آن می افزاید. در جهانی که هویت های کاذب، بهانه و دستمایه دشمنی، تبعیض و پیشداوری قرار می گیرد، رسمی هست به نام نوروز که بزرگی آن به غلبه اش بر مرزهاست، مرزهایی که در برابر کشش انسانها به خرمی و شادی و دوستی خوار می شوند. نوروز در عین حال در محل زندگی اغلب دوستداران آن، آغازی نو در طبیعت است. آغازی که از دیرباز، شوق و آرزوی آغازی نو در جوامع انسانی را نیز برانگیخته است.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

عفرین در آستانه پاکسازی قومی!
علیه پاکسازی قومی و "اتحاد نامقدس سکوت"
پیرامون جنایات ارتش ترکیه به پاخیزیم!

ما طرح جنایتکارانه و فاشیستی دولت ترکیه برای پاکسازی قومی کردهای عفرین و"اتحاد نامقدس سکوت" قدرت های درگیر در برابر این جنایت هولناک علیه بشریت را قویآ محکوم می کنیم و از همه وجدان های آزاد در ایران و جهان می خواهیم که بهر شکل ممکن با نقشه شوم دولت ترکیه، همیاران و همکارانش در این قتلعام برنامه ریزی شده مقابله کرده و سکوت قدرت های درگیر در سوریه را افشاء کنند. اسکان اجباری پناهندگان عرب سوری ساکن ترکیه در عفرین برای پاکسازی قومی کردهای این منطقه، نقض آشکار حقوق پناه جویان سوری از طریق مبدل ساختن قهر آمیز آن ها به سیاهی لشکر پیش برد سیاست های فاشیستی دولت ترکیه است.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از خواست انجمن های صنفی کارگران برای افزايش دستمزد حمایت می کنیم!

تشکيل سنديکا و اتحاديه های مستقل به امر ضرور و مبرم تبديل شده است.

در حالیکە کمتر از سه هفتە بە عید نوروز و آغاز سال نو باقی نماندە، اما هنوز تکلیف افزایش دستمزد کارگران ناروشن است. چند هفتە پیش مذاکرات مربوط بە دستمزد در شورای عالی کار بە دلیل عدم توافق بر سر میزان افزایش دستمزد سال آتی بی نتیجە ماند و تعطیل شد. با این وجود اعتراض کارگران بە سیاست ثابت نگهداشتن دستمزدها بە روش های مختلف ادامه یافته است. کارگران خواهان افزایش دستمزدها بر اساس هزینە واقعی سبد معیشت و نرخ واقعی تورم و پرکردن شکاف بين دستمزد و هزینە ها طی سال های گذشتە هستند.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

حمله به تجمع مسالمت آميز زنان را محکوم می کنيم!

سران حکومت که بعد از خيزش ديماه برای فریبکاری از حق اعتراض مردم دفاع می کردند، اکنون با چهره واقعی خود ظاهر شده و صدای اعتراض زنان را در روز ۸ مارس با خشونت سرکوب نمودند. این حکومت تنها با زبان خشونت صحبت می کند. ما حمله دستگاه سرکوبگر حکومت را به تجمع مسالمت آميز مدافعين حقوق زنان محکوم می کنيم و تشکل های سیاسی، نیروهای آزادیخواه و مدافعان حقوق زنان را به اعتراض علیه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و آزادی فوری دستگیرشدگان فرا می خوانیم. بکوشیم به سهم خود در هر کجا که هستیم و به هر شکل که می توانیم صدای اعتراض زنان مبارز کشورمان را برای دستیابی به حقوق آنها، پر طنین کنیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

فرزندان رشید میهن دربند را از زندان ها نجات دهیم

در باره اقدامات سرکوبگرانه استبداد دینی در روز جهانی زن

سازمان ما با حمایت از خواست های زنان و مردان شجاع آزادی و برابری خواه که با رشادت تمام در روز جهانی زن، پیوند جنبش مدنی و جنبش طبقاتی زنان را به نمایش گذاشتند، به دلاوری آنها درود می فرستد و خود را جزئی از ارتش بزرگ آزادی و برابری طلبان این مرز و بوم می داند و اعلام می دارد که دستگیری ، شکنجه و پرونده سازی علیه این فرزاندان دلاور مردم، جز اقدامی رذیلانه علیه بشریت نمی تواند باشد. اکنون که تعداد کثیری از این زنان و مردان شجاع در اسارت هستند، جائی که با پای کوبیدن های خود لرزه بر اندام نیروهای سرکوب انداخته اند، تلاش برای نجات آنها از اسارت، وظیفه تک تک ایرانیان است.etehade-jomhourikhahan.jpg
بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران:

در اعتراض به سرکوب تجمع آرام زنان در برابر وزارت کار
و بازداشت ده ها فعال جنبش زنان

تجمعی که امروز با خشونت از برگزاری آن جلوگیری شد، از طرف فعالان جنبش زنان و کنشگران حقوق بشری به مناسبت روز جهانی زن فرا خوانده شده بود. در فراخوان این تظاهرات از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و همه‌ فعالان جنبش‌های اجتماعی دعوت شده بود که برای اعتراض علیه نابرابری و برای دستیابی به شرایطی انسانی‌تر در روز جهانی زن، در مقابل وزارت کار در تهران گرد هم آیند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع در چهارچوب قوانین موجود کشور و احترام به حقوق شهروندی و انسانی مردم ایران است. ما جلوگیری از برگزاری تجمع زنان در برابر وزارت کار را شدیدا محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و مجازات آمران و عاملان حمله به زنان و ضرب و شتم آنان در محل تجمع و خیابان های اطراف آن هستیم.پیام اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

حرکتی که ویدا موحد بر سکویی در خیابان انقلاب یکروز قبل از خیزش مردم ایران آغاز کرد به نماد آزادیخواهی و برابری طلبی زنان کشور ما مبدل شد و دهها زن با به جان خریدن حبس و شکنجه در چند شهر دیگر نیز آنرا تکرار کردند. این مسئله و نیز حضور پررنگ زنان در خیزش دیماه نشان میدهد که بدون حضور موثر زنان و خواستهای برابری طلبانه جنبش زنان، انقلاب آتی ایران ره به جایی نخواهد برد. خواستهای اکثرِ زنان فقط به آزادی پوشش و رفع خشونت و آزار جنسی در محیط کار و زندگی خلاصه نمی شود، بلکه همه اشکال تبعیض نظیر : آپارتاید جنسی، ممنوعیت اشتغال یا آموزش زنان در برخی رشته ها، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، محدودیت فعالیت هنری زنان، نابرابری دستمزد زنان با مردان، تبعیضات سیستماتیک در قوانین قضایی در حوزه هایی چون: سرپرستی کودک، حق طلاق، ارث، شهادت و ... را نیز در بر میگیرد.»  ۸ مارس، روز جهانی زن، بر زنان کشورمان و همه‌ی تلاشگران جنبش زنان خجسته باد!
»  از تجمع زنان مقابل ساختمان وزارت کار حمایت می کنیم
»  هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد
»  هشت مارس، روز جهانی زن خجسته باد!
»  گرامی باد هشت مارس روز همبستگی زنان علیه ستم جنسیتی پرتوان باد نبرد برای رهائی و برابری زنان
»  بازداشت كارگران گروه ملي صنعتي فولاد اهواز و محمد حبيبي فعال صنفي معلمان را محکوم می کنیم
»  به مناسبت هشتم ماه مارس، روز خجسته زن
»  سرکوب دراویش کشور و آپارتاید مذهبی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!
»  گویی آب در خوابگه فقها افتاده است
»  آموزش به زبان مادری در ایران و ضرورت مبارزه برای تحقق آن!
»  هشدار نسبت به تهديد نتانياهو و سرداران سپاه
»  نامه به احزاب و نهادهای بین المللی در مورد مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی
»  جنايت ديگر در زندان اوين
»  اسیر دیگری را هم "خودکشی" کردند!
»  از درگذشت خانم عاصمه جهانگیر متأسفیم
»  تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری تهيدستان است!
»  نامه به هیات نمایندگی پارلمان اروپا
»  آیا خواست پرداخت حقوق معوقه جرم است؟
»  در حمایت از تقاضای تجمع جبهه ملی ایران
»  «نه» به حجاب اجباری، مهمترین نماد تبعیض علیه زنان در جمهوری "اسلامی!
»  به کجا می رویم؟!
»  از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران دفاع می کنيم!
»  از خواست جبهه ملی ایران برای برگزاری گردهمآیی عمومی در تهران حمایت می کنیم!
»  جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد
»  اصلاح طلبیِ ملی با عبورِ نَرم از اصلاحطلبی حکومتی