اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

مردم درهای زندان ها را خواهند گشود!

پیرامون احکام سنگین زندان برای دانشجویان و دراویش گنابادی

سازمان ما بر این باور است که سیاست «النصر بالرعب»( پیروزی با وحشت آفرینی) حاکمیت سیاه اسلامی زیر گام های استوار مردم با شکست قطعی روبرو خواهد شد. هر چند خیزش شکوهمند مردمی در تداوم خود با فراز و فرودهائی همراه خواهد بود و زیر فشار دستگاه سرکوب ولایت از یک سو و سیاست های ویرانگر و مداخله جویانۀ قدرت های خارجی و بویژه آمریکا که اکنون «گروه اقدام ایران» تشکیل داده و دارودسته "رژیم چنجی" های مزدور از دیگر سو با مشکلاتی روبرو خواهد گشت، اما این جنگل به حرکت درآمده، سر باز ایستادن ندارد.شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانيان (آرا)

اعتراض به امضای قرار داد ننگین "اکتایو قزاقستان"بوسیله جمهوری اسلامی

هر چند تاکنون ابعاد این اجلاس به تمامی روشن نشده و توضیحی نداده اند، اما امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که، رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، برای بقای خود به تمامی منافع و حیثیت ملی ایران "چوب حراج" زده است و حالا در آخرین فرصت مانده قبل از پرتاب شدن به زباله دان تاریخ، بخش مهمی از سهم ملی ایران در دریای مازندران (کاسپین ) را برای کسب حمایت سیاسی جهت بقای ننگینش، به روسیه و عواملش در دریای مازندران (کاسپین) بخشیده است.اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

کودتای بیست و هشت مرداد سر آغاز دیکتاتوری مطلق شاه

اکنون دیگر پیوند نان و آزادی و شعارهای ساختار شکنانه مردم به امری روز مره تبدیل شده است. بی سبب نیست که مشروعه طلبان حاکم و سلطنت طلبان در این شصت و پنجمین سالگشت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲تلاش های جدیدی را جهت پاک کردن تأثیر کار سترگ دکتر مصدق از حافظه تاریخی توده ها و جایگزینی آن با تحریفات و اراجیف بی اساس از سرگرفته اند. انتشار دهها کتاب و مصاحبه تلویزیونی به هدف مخدوش کردن تاریخ واقعی بیست و هشت مرداد ۳۲ بیش از هر چیز وحشت آنان از خیزش آگاهانه توده ها و مرز بندیشان با هر نوع ارتجاع داخلی و خارجی را عیان ساخته است. یکی کودتای بیست و هشت مرداد را « قیام ملی ! » و دیگری آنرا کار فدائیان اسلام و روحانیون و « سیلی زدن ! » به صورت دکتر مصدق نام نهاده است، چنین تلاش هایی جز آب در هاون کوبیدن اثری نخواهد داشت. به اینان باید گفت : عرض خود می بری و زحمت ما میداری!hezbe-chap.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

علی خامنه ای کشور را به سوی فاجعه سوق می دهد!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که جمهوری اسلامی و رهبر آن کشور ما را به سوی فاجعه سوق می‌دهد. با اتحاد نيروهای جمهوريخواه و مبارزه متحد و سراسری مردم علیه استبداد حاکم است که می توان مانع فاجعه شد و چشم اندازی مثبت برای دستیابی به آزادی و عدالت گشود. ما نیروهای جمهوری خواه طرفدار جدائی دین و دولت را که با اتکاء به اعتراضات مردم و جنبش های اجتماعی می خواهند تحول سياسی در کشور را رقم زنند، به همکاری و اتحاد فرا می‌خوانيم.4sazeman-01.jpg
بیانیه چهار سازمان سیاسی

در گرامی داشت قربانیان تابستان ۶۷
ما خواهان شناسائی کشتار زندانیان سیاسی به مثابه جنایت علیه بشریت هستيم!

ما در سی امین سالگرد فاجعه تابستان ۶۷ از همه تلاش های سه دهه گذشته برای نشان دادن ابعاد جنایت به جهانیان قدردانی می کنیم. ما پشتیبان خواست شناخته شدن اين کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت به مثابه جنایت علیه بشریت و محاکمه آمرین و عاملین این جنایت در دادگاه های صالحه هستيم. به باور ما در چنین شرایطی، سخن گفتن از عفو و فراموشی کشتار ۶۷ به سخره گرفتن حق قربانیان و ابتدایی ترین موازین دادرسی است. حقیقت یابی و پیگرد عوامل جنایت اهمیت حیاتی دارد. حقیقت یابی با این هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز تکرار نشود برای توسعه سیاسی در ایران ضرورتی مبرم است.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پیام به همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در روزهای ۴ و ۵ اوت در مونترال - کانادا

همکاری و اتحاد نیروهای مستقل، آزادیخواه، دموکرات و خواهان اداره کشور به شکل جمهوری میتواند علیرغم برخی اختلاف سلیقه ها که طبیعی است، نقش مهمی در ارائه و تقویت این جایگزین و پایدار نمودن آن ایفا نماید. هنوز هستند نیروهایی در درون ایران که خود را پشت همین شعارها پنهان میکنند ولی آنها تا کنون هرگاه مجبور به انتخاب میان مردم و حکومت شده اند، جمهوری اسلامی را انتخاب کرده اند.etehade-jomhourikhahan.jpg
هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

پیام به همایش همبستگی جمهوریخواهان ایران

هدف جمهوریخواهان استقرار نظامی دمکراتیک و سکولار در ایران است. نظامی که با رای و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت، عقیده، مرام و مذهب آن ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به اراده آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی و جنبش های اعتراضی و رای مردم ممکن است. متکی شدن به نیروهای خارجی که اهداف و منافع خود را تعقیب می‌کنند، در راستای چنین هدفی نیست . اعتقاد و تلاش برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار و تلاش مشترک برای تحقق این هدف از طریق اتکا به جنبش های مردمی و رای آگاهانه مردم و تلاش مشترک جهت موضع گیری همسو در برخود با مبرم ترین خواست‌های مردم میهن مان، می‌تواند پایه همکاری و اتحادعمل وسیع‌ترین نیروهای جمهوریخواه باشد.hezbe-chap.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

پيام به چهارمين همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

جای خوشحالی است که در پاسخ به ضرورت بيان شده، شما و ما، همراه با اتحاد جمهوريخواهان ايران و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور وارد روند گفتگو و همکاری شده ايم. اميدواريم اين گفتگو و همکاری گسترش يابد و به شکل گيری ثقل نيروهای هر چه پر شمارتری از تشکل های جمهوريخواه بيانجامد. ما دست همه جمهوریخواهانی که برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری مبتنی بر جدائی دین و دولت مبارزه می کنند و برای دستیابی به ایرانی آزاد و آباد به جنبش های اجتماعی مردم کشورمان تکیه دارند، به گرمی می فشاریم.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

نگذاریم شعله های خیزش دوم فرو نشیند

هماهنگی، تشکل یابی و سازماندهی، کلید موفقیت این جنبش خواهد بود

مردم ایران میدانند که با آغاز رسمی تحریمهای اقتصادی امریکا از دوشنبه ۱۵ مرداد و نیز شدت گیری آن در ماه آبان، موجی از بحران اقتصادی و فلاکت دامنگیر کشور خواهد شد. به همین خاطر مردم معترض در کنار شعار نان و آزادی و بیان عزم خود برای سرنگونی رژیم درمانده اسلامی، شعارهای زیادی را متوجه سیاست خارجی ویرانگر جمهوری اسلامی کرده اند. مردم به درستی میپرسند که چگونه است در حالیکه فقر و بیکاری و دستمزدهای معوقه و ناچیز در ایران بیداد میکند، دهها میلیارد دلار از ثروت کشور باید صرف کمک به جریانات اسلامی مرتجع و اندیشه مالیخولیایی گسترش هلال شیعه در خاورمیانه و شمال افریقا شود و آنچه هم باقی میماند، میلیارد میلیارد توسط مقامات رژیم و آقازاده ها غارت و به بانکهای خارجی منتقل گردد؟4sazeman-01.jpg
اعلامیه چهار سازمان سیاسی:

همدردی با عبدالفتاح سلطانی و خانواده محترم ایشان!

آقای سلطانی، وکیل شجاع محرومان و ستمدیدگان و عضو برجسته کانون مدافعان حقوق بشرکه همواره نماد بردباری و استواری بوده است، اینک به ناگزیر باید در تنهائی زندان، با خبر هولناک مرگ فرزند مواجه شود و خانم دهقان که شجاعانه دوشادوش همسر، همواره پرچم دفاع از حقوق بشر و پشتیبانی از زندانیان سیاسی را بر دوش کشیده، اینک باید ناباورانه و مبهوت در کنار غم سال ها دوری از یار و همراه خود، رنج فقدان دختر جوانش را تحمل کند. در این روز های سختی که بر خانواده سلطانی می گذرد، مراتب همدردی عمیق خود را به حضور خانم دهقان، مائده سلطانی که باید در غربت و تنهائی بار رنج جدائی ابدی با خواهرش را به دوش بکشد، به هومن و حامد، برادران هما، به عبدالفتاح سلطانی بزرگ و گرامی وهمه اعضای خانواده های محترم دهقان وسلطانی نثار می کنیم.jebhe.jpg
بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت گرامیداشت سالروز انقلاب مشروطیت

زنده باد آزادی، زنده باد عدالت

جبهه ملی ایران ضمن گرامیداشت سالروز انقلاب مشروطیت ، به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی متذکر می شود که به فریادهای ملت ایران گوش فرا دهد واز برخورد خشونت آمیز با اعتراضات حق طلبانه مردم خودداری نماید . و قبل از آنکه فرصت از دست برود و کشور دچار حوادث ویرانگر و جبران ناپذیر بگردد به تغییرات آرام و مسالمت آمیز تن در دهد .سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

درود بر مردمانی که برپا می‌خیزند تا برافکنند بنیان حکومتی فاسد و جنایتکار را!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ازاعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران به گرانی و بیکاری حمایت کرده و دستگیری شرکت کنندگان در این اعتراضات را محکوم می‌کند. باشد تا این اعتراضات هرچه بیشتر و گسترده تر شده و در هماهنگی با اعتراضات کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه پایه‌های سست بنیان این رژیم را به لرزه در آورده و آن را درهم فروریزد. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران همچنین بر این باور است که وظیفه همه سازمانها و نیروهای سیاسی چپ، دمکرات و آزادیخواه است که در این شرائط حساس و بحرانی جامعه ایران، مبارزات خود در راه برکناری این رژیم و استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت مردمی را هماهنگ کنند.hezbe-chap.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

در دفاع از اعتراضات و اعتصابات مردم عليه فقر، بيکاری و گرانی

چهل سال است که جمهوری اسلامی بر سرنوشت مردم ایران حکم می راند. حاصل عملکرد چهل ساله این حکومت رشد بحران اقتصادی و تشدید استبداد سیاسی بوده است. در نتیجه مجموعه سیاست ها و اقدامات این حکومت طی چند دهه، فشارها به مردم افزایش یافته و جان مردم به لب رسیده است. اعتراضات و حرکاتی که پیش از این کمتر به شکل گسترده بروز می یافت، به اشکال مختلف و در بسیاری از شهرها راه به خیابان ها باز کرده و هرحرکتی حتی در ارتباط با تقسیمات کشوری به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرید و به شعارهایی علیه فساد و دزدی حکومتیان فرا می رویند.
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) از اعتراضات شما دفاع می کند و در مبارزه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و طرد رژیم ولايت فقيه که در اساس حکومت روحانيت و سپاه پاسداران است، با شما همراه است.shapour-bakhtiar.jpg
نهضت مقاومت ملی ایران

بیست‌وهفتمین سال‌گرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه
به دستور حُکام تبهکار جمهوری اسلامی

به‌مناسبت ششم اوت ۲۰۱۸

در اوضاع نابسامان امروز کشور و با دورنمای آینده‌‌‌ی دهشت‌ناکی که رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی در نزدیک به چهل سال تسلطِ حاکمیت دینی برای ملّت ایران بوجود آورده، در آستانه‌ی بیست‌وهفتمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و دستیار باوفای او سروش کتیبه، حقانیتِ اقدام شجاعانه‌ی شاپور بختیار برای نجات ایران در یکی از بحرانی‌ترین لحظات تاریخ پرفرازونشیب میهن ما بیشتر از هر زمان دیگر برای افکار عمومی کشور آشکار شده است.4sazeman-01.jpg

نه به تهدید و رجزخوانی های جنگ طلبانه؛
آری به مذاکره و اقدامات صلح جویانه

ما بر ماندن در برجام و ادامه مذاکره با اتحادیه اروپا پافشاری می کنیم؛خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های قبل از برجام از سوی دولت آمریکا را عملی ناموجه و خارج از موازین حقوقی بین المللی می دانیم که تاثیرات منفی آن فراتر از حکومت دامن مردم و کشور ایران را در بر می گیرد. اما در عین حال سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و اعمال سیاست خارجی ضدآمریکایی و ضداسرائيلی باعث شده که کشور در این وضعیت دشوار قرار بگیرد. رسیدن به توافقی که به نفع صلح و امنیت در جهان باشد از یک سو نیازمند تغییر سیاست های مخرب جمهوری اسلامی در منطقه، حسن همجواری با همسایگان، عادی سازی رابطه با آمریکا و دست کشيدن از شعار نابودی اسرائیل است و از سوی دیگر دولت آمریکا نیز باید از زیاده خواهی و پيش شرط گذاشتن برای مذاکره ، از اقدامات مداخله جویانه در روند دمکراسی خواهی مردم ایران و آلترناتیو سازی سیاسی برای آنان دست بردارد.jebhemelli1.jpg

پیشنهادات جبهه ملی ایران
به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی

۱ – سریعا آشتی با ملت را اعلام کرده و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را در سراسر کشور آزاد نماید و از اعمال خشونت نسبت به مردم معترض وجان به لب رسیده ایران دست بردارد .
۲ – هرچه زود تر آزادی های سیاسی مانند آزادی احزاب واجتماعات و آزادی بیان وقلم را به شکلی حقیقی محقق نماید .
۳- یک انتخابات آزاد وبدون دخالت نهادهای حکومتی وتحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان ، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور برگزار کند و تصمیمات آن مجلس را هرچه که باشد در تمام زمینه ها محترم شمرده و از آن ها تمکین نمایدhezbe-chap.jpg
پیرامون جنگ لفظی حسن روحانی و دونالد ترامپ:

دیپلماسی و مذاکره، نه تهدید و تشنج!

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) خواهان پایان دادن به تهدیدها و جنگ لفظی بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ است و مواضع اخیر روحانی را در خدمت تشدید فضای خصومت، در راستای تقویت سیاست های جنگ طلبانۀ‌ ترامپ و متحدان منطقه ای آن، دولت دست راستی اسرائیل و حکومت عربستان، می داند. ما خواهان رويکرد به دیپلماسی به جای تهدید و تلاش برای مذاکره بر سر اختلافات هستیم. ما ماندن ايران در برجام و ادامۀ‌ مذاکره با اتحاديۀ‌ اروپا را به سود مردم کشورمان می دانیم و نسبت به عواقب مواضع تلافی جویانه و ناسنجیدۀ‌ سران جمهوری اسلامی هشدار می دهیم. ما همراهی روحانی با خامنه ای و فرماندهان سپاه در سیاست خارجی را به زیان کشور و در جهت تشديد تشنج در منطقه می دانیم.hezbe-chap.jpg
هیات سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ترور فعال حقوق بشر، اقبال مرادی را محکوم می کنیم!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، جمهوری اسلامی ایران را مسئول انجام این جنایت ها دانسته و ترور اقبال مرادی فعال حقوق بشر را شدیدا محکوم می کند؛ با خانواده‌ی وی و جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ابراز همدردی می کند. تردیدی نیست که حفظ امنيت احزاب و نیروهای اپوزيسيون ايرانی مقيم کردستان عراق، برعهده‌ی حکومت اقليم کردستان عراق است. انتظار آن است که حکومت اقليم، عاملين کشتار را شناسائی و مجازات کند و تدابير لازم را برای تامين امنيت فعالان اپوزيسيون جمهوری اسلامی اتخاذ نماید.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اکنون، هنگام فریاد علیه کُردکشی است!

در محکومیت ترور اقبال مرادی

سازمان ما، «سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)» ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علیه فعالان کرد، بر این نظر است که این اقدامات رذیلانه، بر پایه انکار حق مردم کرد برای رسیدن به حق ملی خویش است. ما بر این نظریم که دفاع قاطع از مبارزات مردم کردستان و دیگر ملیت های تحت ستم ایران برای حق تعیین سرنوشت خود، یکی از وظایف اصلی جنبش کمونیستی و چپ ایران است. نباید فراموش کرد که حل مسئله ملی در گرو پایان دادن به ستم ملی، الغای کلیه تبعیضات قانونی و عملی بر اساس ملیت، تضمین حق ملل در تعیین سرنوشت خود و دفاع از اتحاد داوطلبانه همه ملیت های ساکن ایران و فدرالیسم منطقه ای به عنوان مناسب ترین راه حل برای مسئله ملی درایران می باشد.پیام مجامع اسلامی ایرانیان

به مناسبت درگذشت مهندس عباس امیر انتظام

قانون اساسی ( پس از پایان مهلت مقرر در آئین نامه مصوب شورای انقلاب)و مقاومت در برابر سلطه روحانیت بر کشور، باز سازی استبداد و خیانت به اهداف انقلاب بود. وی را به اتهام واهی جاسوسی و خیانت به وطن بدون ارائه مدرک ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم کردند. مسئولان نظام ولایت فقیه، با نقض حقوق آقای امیر انتظام و از طرفی با شکنجه و آزار وی در زندان، سعی در شکستن مقاومتش کردند تا تسلیم زور پرستان شود واز دیگر سو با سانسور او و‌ستاندن امکان حق دفاع از خود ، وی را با «جاسوس و خائن» خواندن ترور شخصیتی نمودند.Sazemanhaye-JM-E.jpg
اطلاعیه سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

درگذشت عباس امیرانتظام
عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران

عباس امیرانتظام، معاون مهندس بازرگان در دولت موقت و سخنگوی آن دولت که از مخالفان سرسخت ولایت فقیه بود در سال ۱۳۵۸ از طرف دانشجویان خط امام و حکومت اسلامی به اتهام پوچ همکاری با دولت آمریکا محاکمه و محکوم به اعدام شد. اگر تلاش های مهندس بازرگان که موفق شد این حکم را به حکم حبس ابد تبدیل کند نبود او در همان زمان اعدام شده بود.
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این پیرو ثابت قدم راه مصدق و مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی و استقلال ایران را به همسر وفادار و فرزندان او، به ملت ایران، به همه ی آزادیخواهان و خاصه به جبهه ملی ایران تسلیت می گوید.abbas-amirentezam1.jpg
بیانیه چهار سازمان سیاسی

در سوگ عباس امیر انتظام
قديمی ترين زندانی سیاسی و سمبل ايستادگی در مقابل رژيم جمهوری اسلامی

ما همدردی عمیق خود در این غم بزرگ را به همسر و خانواده‌ی ایشان، شورای مرکزی و اعضای جبهه ملی ایران و همه‌ی مبارزان ملی و آزادیخواه کشورمان، اعلام می کنیم. ما همراه با جبهه ملی ایران از همه‌ی کوشندگان راه آزادی و سعادت کشورمان دعوت می کنیم در مراسم تشییع آن نماد مقاومت مشارکت نمایند و یاد و خاطره اش را گرامی دارند. مراسم تشییع روز جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷ساعت ۹ صبح از منزل ایشان واقع در تهران، تقاطع بزرگراه مدرس و آفریقا به طرف الهیه، کوچه گلنار، کوچه ماهرو، مجتمع لاله به سوی بهشت زهرا برگزار خواهد شد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

فریاد « نان، آب، آزادی»
را نمی توان با گلوله خاموش کرد!

به مناسبت شورش آب در خرمشهر

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مردم قهرمان خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان تشنه لب درود می فرستد و در برابر مقاومت دلیرانه و مبارزات مردمی شان سر تعظیم فرود می آورد. سازمان ما از همه نیروهای آزادیخواه، برابری طلب و مدافع حق حاکمیت مردم تقاضا دارد ضمن حمایت از مبارزات دلاورانه مردم خوزستان و بویژه خرمشهر، برای آزادی دستگیر شدگان و رساندن اخبار مظلومیت این مردم، از هیچ تلاشی دریغ نورزند. سازمان ما بر این نظر است که مردم ایران برای نجات کشور از دست حاکمان غارتگر و جنایت کار، تنها می توانند به قدرت لایزال خود و توانائی های شگرف ارتش میلیونی کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان کشور تکیه کرده و نیازی به دخالت قدرت های غارتگر، سطله جو و نژادپرست منطقه و جهان ندارند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

از جنبش نان تا جنبش آب، موج مبارزات توده ای در ایران!

جنبش چپ ایران باید ضمن حمایت قاطع از اعتراضات اخیر مردم خوزستان، توجه ویژه ای به مطالبات و اهداف زیست محیطی داشته باشد. "جنبش آب و هوای سالم" در پیوند با "جنبش نان و آزادی" از مهمترین جنبشهای اجتماعی محسوب میگردد. آزادی و برابری بعد از سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نمیتواند در سرزمینی متحقق شود که فجایع زیست محیطی و در راس آن بحران آب و هوا در آن بیداد میکند. طبیعت سالم از ضروریات جامعه مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی است.jebhe.jpg
هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

تسلیت به اصحاب قلم و آزادیخوهان ایران

با دریغ و تاسف بسیار درگذشت آقای دکتر علی اصغر حاج سید جوادی را به همه آزادیخواهان ایران و اصحاب قلم و خانواده ارجمند ایشان تسلیت می گوئیم.
او در تمام طول زندگی پر افتخارش برای آزادی و مردم سالای و در جهت حمایت از نهضت ملی ایران تلاش نمود و با استبداد و دیکتاتوری در هر زمان و در هر لباس مبارزه کرد. او در دو سال اول پس از پیروزی انقلاب با روزنامه پیام جبهه ملی همکاری داشت و در آن دوران مقالات ماندگار و هشدار دهنده ای را به ملت ایران عرضه کرد.»  در گرامی داشت یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی
»  درسوگ درگذشت روزنامه نگارو مبارز سیاسی سرشناس زنده یاد علی اصغرحاج سیدجوادی
»  علی اصغر صدر حاج سید جوادی، کنشگر سیاسی، حقوق دان ، نویسنده و روزنامه ‌نگار درگذشت
»  به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی
»  راه برون رفت کشور از وضعيت بحرانی گذار از استبداد به دموکراسی است!
»  «مرگ از باغچه خلوت ما می گذرد داس به دست و گلی چون لبخند می برد از بر ما ...»
»  به مناسبت چهار تیر سالروز تاسیس "راه کارگر"
»  فراخوان برای همایش چهارم سالانه همبستگی جمهوری خواهان ایران
»  اعتصابات ايران و ترس و عقب نشينی رژيم، تظاهرات مردم کازرون نمونه:
»  پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را به مردم کشورمان تبریک می گوییم!
»  عملیات مسلحانه سفارشی، سمی برای پیشروی جنبش مدنی و دمکراتیک مردم ایران
»  در دفاع از خواسته های کارگران اعتصابی فولاداهواز
»  به مناسبت سی‌مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی وعقیدتی
»  پیرامون سازمان یابی مستقل کارگران و زحمتکشان در شرایط دشوار پیش رو
»  گزارش برگزاری کنگره چهاردهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
»  از خواست های رانندگان و کامیونداران اعتصابی حمایت می کنیم!
»  از مطالبات به حق رانندگان کامیون و کامیون‌داران پشتیبانی می کنیم!
»  پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس اسماعیل شبان
»  ایران فردا، ایرانی دیگر. همه با هم در راه بنیان نهادن ایرانی متفاوت از ایران امروز.
»  رفیق رضا غفاری، با دیدن طلیعۀ پگاه، آرامش ابدی را برگزید
»  به مناسبت درگذشت رفیق رضا غفاری
»  حمله به مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم!
»  نه به تحریم و تهدید، آری به دیپلماسی!
»  اعتصاب سراسری، پاسخ کارگران و زحمتکشان به گسترش بحران و فلاکت!
»  سند سياسی اوضاع سياسی کشور و سياست های ما